DEN HAAG - Er is geen sprake van een belastingparadijs op de Nederlandse Antillen. Dat betoogde de gevolmachtigd minister van de Antillen Paul Comenencia woensdag in de Tweede Kamer.

Volgens hem kent het Antilliaanse belastingsysteem met allerlei heffingen voldoende overeenkomsten met dat van Nederland en voldoet 80 procent van de bedrijven en burgers aan hun verplichtingen.

SP
Comenencia verdedigde zich daarmee vooral tegen kritiek van de SP, die stelde dat sommige Antilliaanse bedrijven nauwelijks of geen belasting betalen. "Alleen al op Curaçao zijn meer dan driehonderd bedrijven gevestigd die nauwelijks belasting betalen", aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Volgens Comenencia proberen de Antillen net als Nederland aantrekkelijk te blijven voor bedrijven.