SCHIPHOL/AMSTERDAM - De inhoud van het rapport van de commissie-Frijns ten aanzien van goed ondernemersbestuur "had ambitieuzer gemogen". Dat meldde Eumedion, belangenbehartiger van grote institutionele beleggers, woensdag.

Eumedion mist aanbevelingen op het gebied van hoe ondernemingen omgaan met risicomanagement. Verder vindt de belangenbehartiger dat Frijns betere suggesties moet doen voor wat betreft het beloningsbeleid voor bestuurders.

Toch heeft de commissie volgens Eumedion ook een aantal goede en nuttige aanbevelingen gedaan, onder meer als het gaat om regels bij bedrijfsovernames.

Onevenwichtig
Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt de voorstellen die de commissie-Frijns doet "te weinig ambitieus". De commissie laat kansen liggen, meent de VEB. Vooral suggesties rond overnamesituaties bij bedrijven vindt de beleggersclub "onevenwichtig en slecht onderbouwd". Aandeelhoudersrechten dreigen daarbij verder in het gedrang te komen, aldus de vereniging.

De VEB vindt dat bestuurder zich tijdens een overnameproces primair moeten richten op het creëeren van aandeelhouderswaarde. "De commissie zegt niets over het daadwerkelijk zorgen voor een gelijk speelveld bij overnames en het frustreren van overnamebiedingen", aldus de VEB.

De beleggersclub is wel te spreken over de aanbeveling van de commissie dat beloningen van bestuurders bij ondermaats presteren moeten kunnen worden teruggedraaid. Wel is de VEB bang dat deze "discretionaire bevoegdheid vooral opwaarts zal worden gebruikt", zo meldde de belangenvereniging.

FNV
Volgens de FNV doet de commissie-Frijns geen poging orde op zaken te stellen voor wat betreft de hoogte en samenstelling van beloningen van bestuurders.

FNV vindt dat de code van de commissie niet volstaat. Volgens de vakbond zou deze "een grens moeten stellen aan het variabele deel van de bezoldiging in de totale bezoldiging." Verder is de bond kritisch over aanbevelingen over ontslagvergoedingen en pensioenvoorzieningen voor bestuurders.