AMSTERDAM - De Nederlandse economie lijkt de stormen van de internationale economische onrust behoorlijk te doorstaan.

Zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de groei van de Nederlandse economie dit jaar weliswaar afzwakt, maar nog altijd hoger zal zijn dan de gemiddelde groei in de eurozone en in de Verenigde Staten.

"Ondanks de wereldwijde vertraging heeft de Nederlandse economie nog een behoorlijke vaart", stelt de OESO in de woensdag verschenen Economic Outlook. Dat is vooral te danken aan de producenten, die hun orderboeken zien vollopen en die de toekomst nog altijd met vertrouwen tegemoet zien.

Nederland ontkomt echter niet aan de gevolgen van de wereldwijde economische inzinking. Nadat de economie in de afgelopen twee jaar bovengemiddeld was gegroeid, zwakte de groei in de eerste maanden van dit jaar af.

Euro
De sterke positie van de euro ten opzichte van met name de dollar maakt Nederlandse producten in het buitenland relatief duur. En juist de export was de afgelopen jaren de belangrijkste motor achter onze economische groei. Daarnaast is de Nederlandse consument veel minder optimistisch over de ontwikkeling van de economie dan een jaar geleden, waardoor ook de bestedingen van huishoudens dreigen af te nemen.

Toch verwacht de OESO juist dat deze huishoudens een belangrijke rol gaan spelen bij het herstel van de economische groei. De aanhoudende werkgelegenheidsgroei zal leiden tot hogere lonen, waardoor de huishoudens meer te besteden zullen hebben. Het aantrekken van de consumptie leidt volgens de Parijse denktank in de tweede helft van 2009 tot een herstel van de Nederlandse economische groei.

Keerzijde van de loonstijging is de doorwerking ervan in de inflatie. Van vele kanten wordt al gewaarschuwd voor een loon-prijsspiraal, een situatie waarbij hogere loonkosten leiden tot hogere prijzen, die vervolgens weer tot hogere looneisen leiden. Ook de OESO wijst erop dat onverwacht hoge loonstijgingen de inflatie verder zullen aanjagen.

Inflatie
De inflatie, die de afgelopen twee jaar in Nederland op een historisch laag niveau lag, zal naar verwachting toch al hoger uitkomen. Door de stijgende prijzen van voedsel en brandstof én door de verhoging van de btw verwacht de OESO dat de gemiddelde prijsstijging in 2009 toeneemt tot 3 procent. Vorig jaar bedroeg de inflatie in Nederland nog slechts 1,6 procent.

De OESO voorziet voor alle dertig lidstaten in de komende kwartalen een zwakke economische groei. Het instituut verlaagde de verwachting voor de gemiddelde economische groei van de lidstaten in 2008 dan ook tot 1,7 procent. Een halfjaar geleden ging de OESO nog uit van een gemiddelde groei van 2,3 procent.

Verenigde Staten
Vooral de Amerikaanse economie staat er volgens de denktank zwak voor. Dit jaar komt de economische groei in de Verenigde Staten bijna volledig tot stilstand.

De afgelopen jaren werd de groei van de Amerikaanse economie vooral gestimuleerd door de almaar toenemende bestedingen van de Amerikaanse consument. Nu deze consument zijn vermogen, door dalende huizenprijzen en toenemende kosten voor het levensonderhoud, sterk ziet worden aangetast is de bijdrage van de consumptie aan de economische groei bijna volledig weggevallen.

De redding voor de Amerikaanse economie zal volgens de OESO komen van een groeiende export. Dankzij de goedkope dollar en het aantrekken van de wereldhandel zal de vraag naar Amerikaanse producten toenemen, waardoor de economische groei in de loop van volgend jaar ook in de VS zal herstellen.