AMSTERDAM - VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Platform Maatschappelijke Ondernemingen (PMO) opgericht voor de sectoren onderwijs, zorg, welzijn en volkshuisvesting. De twee ondernemingsorganisaties erkennen daarmee het belang van maatschappelijke ondernemingen.

Maatschappelijke ondernemingen zijn private organisaties met een publieke doelstelling en streven naar maatschappelijk rendement. Zij opereren in de markt en hebben tegelijk een intensieve betrekking met de overheid.

Het platform moet als gesprekspartner voor het kabinet en de overheid fungeren bij besprekingen over het vernieuwen van de verhouding tussen het maatschappelijke veld en de overheid. Een eerste speerpunt wordt het voornemen van het kabinet om de Maatschappelijke Onderneming via een aparte rechtsvorm op te nemen in het Burgerlijk Wetboek. Het PMO is hier namelijk fel op tegen.