AMSTERDAM - Het kabinet neemt te weinig initiatieven om de regeldruk en administratieve belasting voor ondernemers te verminderen. Dat schrijven de voorzitters Wientjes (VNO-NCW) en Hermans (MKB-Nederland) in een brief aan de Tweede Kamer, die donderdag over de regeldruk praat.

In plaats van rigoureus in regels en vergunningen te snijden, kiest de overheid te vaak voor maatregelen die veel minder ver gaan. De voorzitters pleiten voor een aantal snel merkbare oplossingen, om de geloofwaardigheid van de strijd tegen de regeldruk overeind te houden.

Het kabinet heeft eerder in een verslag over de stand van zaken bij het terugdringen van de bureaucratie gezegd tevreden te zijn over de resultaten die tot dusver zijn geboekt. De beide ondernemingsorganisaties zeggen echter ‘niet volledig overtuigd' te zijn van het succes.

Commentaar
"Veel punten worden als nieuw gepresenteerd, maar zijn een herhaling van zetten. Deze hadden al lang gerealiseerd moeten zijn. Zo bezien is het aantal nieuwe initiatieven bescheiden. Juist op gebieden waar grote winst te behalen is, zoals het vergaand afschaffen van vergunningen, zijn geen verdere stappen gezet", aldus het commentaar van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens beide organisaties is het onder andere nodig dat op korte termijn concrete resultaten geïncasseerd kunnen worden. Zij noemen maatregelen als de afschaffing van de eerstedagsmelding voor nieuwe werknemers, een snelle vereenvoudiging van de verpakkingenbelasting en de invoering van een loonsomheffing. Ook zou elk actiepunt uit het werkprogramma van het kabinet voorzien moeten worden van concrete doelstellingen en een harde deadline.