DEN HAAG - De vakgroep Melkveehouderij van land- en tuinbouworganisatie LTO wil met alle partijen in de Nederlandse zuivelwereld in gesprek om over de problemen in de sector te praten. De vakgroep gaat daarmee in op een oproep van zuivelproducent Friesland Foods.

"Wij willen een open dialoog", aldus Kees Romijn, vice-voorzitter van de vakgroep. De Dutch Dairymen Board (DDB) die sinds vorige week actie voert tegen de lage melkprijs, heeft volgens DDB-voorzitter Sieta van Keimpema niets gehoord van Friesland Foods. Aan oproepen via de pers heeft zij geen boodschap.

"De emoties onder de melkveehouders zijn hoog opgelopen", meent Romijn. Hij vindt het vooral belangrijk dat verdere tweespalt tussen veehouders wordt voorkomen. "De geest moet weer in de fles."

Melkprijs
Alle veehouders willen een kostendekkende melkprijs en een goed perspectief voor individuele ondernemingen, zegt Romijn. Maar DDB en LTO denken anders over de manier waarop de melkprijs zou moeten worden bepaald. DDB wil vooraf prijsafspraken maken. Volgens LTO is dat niet haalbaar, omdat de melkmarkt een internationale markt is.