DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt een spoeddebat, waarschijnlijk donderdag, over een eventuele overname van Nuon door Essent. Minister Van der Hoeven heeft dinsdag gesuggereerd dat een 'onafhanklijke tussenpersoon' behulpzaam kan zijn, indien de partijen bereid zijn de mogelijkheden te onderzoeken'.

Op grond van de zogeheten splitsingswet worden de energiebedrijven opgedeeld in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf dat de energie levert. De aandelen van de energiebedrijven zijn nu nog in handen van provincies en gemeenten.

De aandeehouders van Essent hebben aangedrongen op de vorming van een sterk Nederland energiebedrijf en weten zich gesteund door de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Een grote Nederlandse onderneming, ontstaan door fusie, zou een betere uitgangspositie hebben om de concurrentie met energiegiganten uit het buitenland aan te gaan.

Verantwoordelijkheid
Volgens Van der Hoeven is een overname van NUON door Essent primair de verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven en hun aandeelhouders. "Het ligt niet voor de hand dat ik of mijn collega's een actieve of initiërende rol ga spelen in het tot stand brengen van een groot Nederlands bedrijf."

De CDA-bewindsvrouw doet een dringend beroep op de aandeelhouders om "geen onomkeerbare stappen te zetten", voordat een commissie onder leiding van oud-NMa-topman Anne Willen Kist begin juli met een rapport komt. Dat rapport is bedoeld om aandeelhouders te helpen een verantwoorde keuze te maken tussen enerzijds het publieke belang van een betaalbare energievoorziening en anderzijds het bedrijfsbelang.

Van der Hoeven wijst erop dat een eventuele overname van Nuon door Essent goedgekeurd dient te worden worden door de kartelwaakhond NMa.