DEN HAAG - De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de toename van misstanden in het notariaat. CDA, PvdA en SP betwijfelen of de beroepsgroep zich voldoende inspant om rotte appels te verwijderen. De twee linkse Kamerfracties voelen voor een stringenter toezicht door de overheid.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie liet dinsdag tijdens het traditionele vragenuurtje weten daar geen oplossing in te zien. Zij houdt vooralsnog vast aan het bestaande toezicht op notarissen via tuchtrechters en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast verwijst ze naar nieuwe maatregelen die worden genomen om fraude in het notariaat tegen te gaan.

Drie Rotterdamse notarissen zijn vorige week aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De notarissen zouden zogenoemde abc-transacties met huizen hebben gepasseerd, waarbij panden in korte tijd een aantal keren worden doorverkocht, tegen steeds hogere prijzen. In dezelfde week deed het Openbaar Ministerie (OM) huiszoeking bij een notariskantoor in Heemstede, in verband met de vastgoedfraudezaak rond het Philips Pensioenfonds en projectontwikkelaar Bouwfonds.

Marktwerking
SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit spreekt van "verloedering van het notariaat" en ziet de oorzaak in de marktwerking die in 1999 werd ingevoerd voor de beroepsgroep. "De marktwerking heeft een verkeerde invloed op het notariaat."

Albayrak weerspreekt dat. Volgens haar is het recente optreden van het OM bij notarissen een uitvloeisel van een hardere aanpak van vastgoedfraude. "Het net wordt aangespannen en dat begint vruchten af te werpen." Naast opsporingsdiensten en het OM werkt ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) mee aan de bestrijding van fraude in de sector.