Er gelden bijzondere regels als een werkgever een fiets aan zijn werknemer onbelast wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking wil stellen. De werknemer moet de fiets bijvoorbeeld gebruiken op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist.

Vergoeden van een fiets
Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht voor het woon-werkverkeer, dan kan de werkgever de aankoopprijs van de fiets, met een maximum van 749 euro, eens in de drie jaar onbelast vergoeden. Is de fiets duurder dan 749 euro? Dan mag de werkgever het meerdere niet onbelast vergoeden.

Let op!
Als de werkgever de aankoopprijs van een fiets in delen vergoedt, begint de termijn van drie kalenderjaren bij de eerste deelvergoeding.

Tip
De werkgever mag aan de werknemer verder een onbelaste vergoeding betalen voor zakelijke reizen waarbij hij de fiets gebruikt.

Verstrekken van een fiets
Heeft een werkgever aan de werknemer voor woon-werkverkeer eens in de drie jaar een fiets verstrekt en wordt de werknemer eigenaar van de fiets, dan hoeft de werkgever niets bij het loon tellen als de waarde in het economische verkeer van de fiets niet hoger is dan 749 euro. Is de fiets meer waard? Dan moet het meerdere bij het loon geteld worden.

Let op!
De termijn van drie kalenderjaren begint op het moment waarop de werkgever de fiets verstrekt. Verder mag de werkgever de werknemer een onbelaste vergoeding betalen voor zakelijke reizen waarbij hij de fiets gebruikt.

Ter beschikking stellen van een fiets
Heeft de werkgever aan de werknemer voor woon-werkverkeer een fiets ter beschikking gesteld die zijn eigendom blijft? Dan hoeft hij niets bij het loon te tellen als de catalogusprijs (inclusief omzetbelasting) niet hoger is dan 749. De werkgever mag hiervoor in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets hebben vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Als de catalogusprijs van de fiets hoger is dan 749 euro, moet de werkgever de waarde van het privégebruik tot het loon rekenen.

Let op!
De termijn van drie kalenderjaren begint op het moment waarop de werkgever de fiets ter beschikking stelt. De werkgever mag aan de werknemer verder geen onbelaste (vaste) vergoeding betalen voor reizen waarbij hij de fiets gebruikt, omdat sprake is van vervoer vanwege de werkgever.

Tip
Voor het woon-werkverkeer kan de werkgever ook accessoires, zoals regenkleding of slot verstrekken en kan hij zonder fiscale gevolgen de verzekeringspremie van de fiets betalen. Voor deze aanvullende vergoedingen of verstrekkingen geldt een maximum van 82 euro per jaar. Hiervoor hoeft de werkgever niet over bewijsstukken te beschikken.

Tip
De fietsregeling kan ook worden toegepast voor een fiets met elektrische trapondersteuning.