Werkgevers kunnen hun personeel onbelast werkkleding vergoeden en verstrekken.

 Onder werkkleding wordt begrepen:

- kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls;
- kleding die is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm² in totaal.

Uniform
Van een uniform is sprake als (een bepaalde) categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de werkomgeving door derden wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. Denk bijvoorbeeld aan de kleding van postbestellers en stewardessen. Of er sprake is van een uniform en uit welke onderdelen een uniform bestaat, is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden van het geval. Als werkgever kunt u een en ander afstemmen met de Belastingdienst.
Als is vastgesteld dat een kledingstuk onderdeel is van een uniform dat gebruikt wordt voor de uitoefening van de dienstbetrekking, dan is dat kledingstuk werkkleding. Het is vervolgens niet relevant of een onderdeel van een uniform afzonderlijk niet als zodanig herkenbaar is of buiten de dienstbetrekking gedragen zou kunnen worden.

Beeldmerk
Normale kleding kan alleen als werkkleding worden beschouwd als zij is voorzien van een opdruk of borduursel van een beeldmerk van de werkgever. Dit beeldmerk moet duidelijk zichtbaar en per kledingstuk ten minste 70 cm² groot zijn.

Tip
Ook door de werkgever ter beschikking gestelde kleding die niet aan deze voorwaarden voldoet, is onbelast zolang deze kleding aantoonbaar op de werkplek blijft.

Let op!
Vergoeding of verstrekking van gewone kleding kan belastingvrij als dit samenhangt met verplichtingen die de werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer geen eigen bijdrage verschuldigd is, dat hij de kleding meestal op het werk draagt en dat de kleding de werknemer geen aanmerkelijke privé-besparing oplevert.