DEN HAAG - Bij de brandweer stappen de laatste tijd steeds meer vrijwilligers op. Cees van Beek, voorzitter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) bevestigde dinsdag een artikel in Trouw van die strekking.

"Het vertrek is de laatste drie jaar op gang gekomen en de laatste tijd in een stroomversnelling terechtgekomen." Veel vrijwilligers vinden dat ze overbelast raken door onder meer strengere opleidingseisen en meer oefeningen.

"Bovendien vinden ze dat ze door de regionalisering van de brandweer hun invloed en zeggenschap kwijtraken, de lusten wegen niet meer op tegen de lasten" aldus Van Beek. De vrijwilligers voelen zich verbonden met hun stad of dorp. Door de schaalvergroting verdwijnt dat gevoel en haken veel vrijwilligers af, zegt Van Beek.

Regionalisering
De regionalisering van de brandweer is onderdeel van de nieuwe Wet op de veiligheidsregio's die minister Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VBV is inmiddels in Den Haag een politieke lobby begonnen om de problemen met de regionalisering onder de aandacht te brengen.

Organisatiebureau Twynstra Gudde onderschrijft de gevoelens van de VBV, maar benadrukt dat er vooral veel aandacht moet zijn voor de cultuurverschillen tussen de verschillende (vrijwillige) brandweerkorpsen. "Je moet iedereen betrekken bij de veranderingen, anders ontstaat weerstand en dat heeft gevolgen voor de professionalisering van de brandweer, zegt Leo Zaal van het organisatiebureau. Ongeveer 85 procent van de brandweerlieden is vrijwilliger.