DEN BOSCH - Een derde van de Nederlanders denkt dat zijn inkomen de komende twee jaar zal stijgen. Zij verwachten er gemiddeld 257 euro per maand bij te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau Motivaction heeft uitgevoerd voor GGN Incassopspecialisten en Gerechtsdeurwaarders.

Over de economische situatie in het algemeen zijn de Nederlanders minder optimistisch. Slechts 6 procent denkt dat de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten geen invloed zal hebben op de economie in Nederland. Bijna een derde verwacht hier ook een hypotheekcrisis.

Bijna de helft van de Nederlanders betaalt rekeningen wel eens te laat, blijkt uit het onderzoek. Dat komt meer door vergeetachtigheid en gemakzucht dan door gebrek aan geld.

Betaaltypen
"Nederland kent drie betaaltypen: risicomijders, spenders en nonchalanten", zegt Pieter Paul Verheggen van Motivaction. De risicomijders zijn zuinig en betalen stipt. De spenders geven meer uit dan zij hebben en de nonchalanten zijn met hele ander dingen dan geldzaken bezig. Zij vergeten te betalen of springen slordig met rekeningen om.

De betaaldiscipline is het grootst bij de huur of hypotheek. Circa 85 procent zegt er ook bij geldproblemen alles aan te doen om de huur of de hypotheek te betalen. Energie en de zorgpremie komen met afstand op de tweede en derde plaats. Ongeveer twee derde van de mensen doet moeite deze rekeningen te betalen als zij krap bij kas zitten.

Overstappen
Rinus van Etten van de raad van bestuur van het incassobedrijf GGN denkt dat mensen deze rekeningen makkelijker laten liggen omdat zij kunnen overstappen naar een andere leverancier of verzekeraar wanneer zij niet betalen. Rekeningen voor abonnementen, van postorderbedrijven of de huis- en tandarts blijven het vaakst liggen.