AMSTERDAM - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft maandag besloten per 1 juli 2008 een variabele receptregelvergoeding voor apothekers door te voeren. Dat heeft een woordvoerder gezegd.

Eerder op de dag gaf de NZA al aan te verwachten op korte termijn een besluit te nemen over de variabele vergoedingen.

De NZA, marktmeester voor de zorg, heeft besloten dat apothekers voortaan gemiddeld 6,10 euro per recept van zorgverzekeraars vergoed krijgen, maar dit bedrag kan sterk fluctueren op basis van de prestatie. "Voor herhalingsrecepten krijgt de apotheker minder, maar voor een eerste recept of voor een medicijn dat midden in de nacht wordt geleverd meer", zegt de woordvoerder.

Voor een standaardrecept geldt voortaan een vergoeding van 5,30 euro. Bij een eerste recept komt daar een euro bovenop en bij een recept dat midden in de nacht wordt uitgevoerd tien euro, licht de woordvoerder toe.

Preferentiebeleid
Zorgverzekeraars willen met ingang van 1 juni 2008 het zogeheten preferentiebeleid uitbreiden. Dit betekent dat de verzekeraars voor bepaalde werkzame stoffen alleen nog de laagst geprijsde generieke geneesmiddelen zullen vergoeden. Inmiddels is gebleken dat dit tot een aanzienlijke prijsdaling op generieke geneesmiddelen leidt.

De apothekerskoepel KNMP wil middels een hogere receptregelvergoeding worden gecompenseerd voor de gevolgen van de prijsdalingen. Vorige week vond er een hoorzitting plaats waarbij de belanghebbenden, waaronder de KNMP, werden gehoord. "De apothekers hebben toen, bij monde van de KNMP, hun argumenten bij ons neergelegd en wij nemen deze argumenten serieus", zegt de woordvoerder.

Bonussen
De NZA voert op het moment een onderzoek uit naar de gevolgen van de wijzigingen in de medicijnsector, zoals de daling van de prijzen en het verdwijnen van de bonussen en kortingen voor apothekers. "Hierover doen wij voor 1 november aanstaande een uitspraak en ook over de vraag of er compensatie komt voor de vaste receptvergoeding."

Het laatste woord over de vraag wat voor vergoedingen apothekers moeten krijgen heeft Ab Klink, de minister van Volksgezondheid, maar het is niet gebruikelijk dat hij tegen een besluit van de NZA in gaat.