LUXEMBURG - De voedselprijzen zijn in de Europese Unie het afgelopen jaar met 7,1 procent gestegen. Die stijging is bijna twee keer zo hoog als die van het algemene prijsniveau en de hoogste sinds de eerste gegevens uit 1996.

Dat meldt Eurostat, het statistisch bureau van de EU maandag. In de vijftien landen met de euro werd voedsel 6,2 procent duurder, waar de totale inflatie 3,3 procent bedroeg. De cijfers van Eurostat zijn van afgelopen april.

Voedsel werd vooral in Bulgarije heel veel duurder: 25,4 Procent met zelfs een stijging van 45,7 procent voor fruit. In Estland, Letland en Litouwen waren eveneens hoge stijgingen te zien van tussen de 18 en 22 procent.

West-Europa
In West-Europese landen werd voedsel ook duurder, maar veel minder extreem. In Portugal stegen de prijzen maar 3,2 procent en in Nederland 5,4 procent.

Europees Commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) merkte maandag op dat de stijging volgt op drie decennia waarin de prijzen nominaal zijn gedaald. "Zelfs nu zijn de graanprijzen de helft van wat ze in 1975 waren, met inflatie meegerekend", zei de commissaris bij een toespraak over voedselzekerheid.

De prijzen dalen sinds kort, onderstreepte de commissaris. Vergeleken met de piek is tarwe 25 procent goedkoper en boter zelfs 35 procent. "Onze analyse is dat de prijzen zullen stabiliseren onder de piek van de laatste maanden maar boven de lage niveaus van de laatste jaren."

Biobrandstof
Fischer Boel bestrijdt dat de toenemende teelt van gewassen voor biobrandstof een grote motor is voor de prijsstijgingen. Ze wijst vooral naar de grotere vraag vanuit ontwikkelingslanden. "Als landen met meer dan een miljard inwoners meer vlees gaan eten, heeft dat grote gevolgen voor de graan. Want er is 4 kilo graan nodig voor 1 kilo varkensvlees. En 2 kilo graan voor 1 kilo kippenvlees."

Als oplossing noemde de commissaris haar recente voorstellen voor liberalisering van de Europese landbouw. Ze heeft onlangs voorgesteld bijvoorbeeld de melkquota af te schaffen. Melkveehouders zijn daardoor vrij om zoveel melk te verkopen als ze willen.