En met de vraag van Albert zijn we aan het eind gekomen van dit vragenuur. Bedankt voor al jullie interessante vragen!
vrijdag om 12:55
Albert: Wat is de reden van het kabinet om geen miljonairstaks in te voeren?

"Partijen als SP, GroenLinks en PvdA pleiten hier al langer voor, maar het kabinet wil er niet aan. Rutte zei gisteren in het debat dat het kabinet al grote stappen zet door de vermogensbelasting te verhogen."

"GroenLinks en PvdA hebben in hun tegenbegroting hier concrete voorstellen voor gedaan. Zij willen een extra belasting op loon boven de 150.000 euro en verhogen de winstbelasting voor bedrijven die meer dan 10 miljoen euro winst maken."

"Het kabinet heeft de eerste stappen gezet om vermogens zwaarder en loon uit arbeid minder te belasten. Deze verhouding is scheef, vinden veel partijen, maar het kabinet wilde eerst wachten op een stapel adviezen."
vrijdag om 12:47
Kooijman: Hoelang gaat het duren om alle moties uit te werken die zijn goedgekeurd door de Kamer?

"Dat ligt heel erg aan wat er in de motie staat. Soms is de opdracht om iets voor een bepaalde datum te doen ('nog dit jaar' of 'voor de zomer') en soms gaat het over extra maatregelen, zodat bijvoorbeeld de klimaatdoelen in 2030 worden gehaald." 

"Er kan ook worden opgeroepen om iets niet te doen. Zo wil een grote meerderheid van de Kamer dat het oude koffertje, waar de minister van Financiën de miljoenennota in bewaart, behouden blijft. De huidige minister Sigrid Kaag wilde het 58 jaar oude koffertje vernieuwen. Zo zie je maar, niet alle moties zijn even serieus bedoeld."

"Soms bestaat een motie alleen uit een uitspraak. Dan wil de indiener dat de Kamer een bepaald standpunt inneemt, maar roept het kabinet nergens toe op."

"Het kabinet is niet verplicht moties uit te voeren. Maar als je de uitspraken van de Kamer te vaak naast je neerlegt, kan dat leiden tot een (vertrouwens)crisis."
vrijdag om 12:45
Draft: Waarom wordt er constant gezegd dat wij van het Russisch gas af moeten, maar wordt gas niet losgekoppeld van het inkopen van stroom, waardoor de prijs voor stroom exorbitant hoog blijft?

"De prijzen zijn gekoppeld op de Europese energiemarkt. Dit is gedaan, omdat stroom voor een klein beetje ook opgewekt wordt door gascentrales. Deze aanbieder bepaalt over het algemeen de vraag. Daardoor krijgen alle aanbieders van stroom, ook als het door andere centrales wordt opgewekt, deze hogere prijs."

"Deze marktwerking staat wel ter discussie nu er in veel Europese landen grote zorgen zijn over de energierekeningen. Vooral omdat ook eigenaren van bijvoorbeeld windmolens profiteren van de hoge gasprijs. Als je ingrijpt, neemt bij hen mogelijk wel het vertrouwen af om verder te investeren in duurzame energie, zeggen experts. Ingrijpen op de markt, die nu zo'n twintig jaar bestaat, is ook een vergaande stap. Niet alle EU-lidstaten staan daarom te springen."
vrijdag om 12:26
Ton: Mijn vrouw is om medische redenen afhankelijk van 24 uur zuurstof. Kan ik ergens mijn verhaal doen over tegemoetkoming?

"Op dit moment is er voor mensen die om medische redenen meer energie verbruiken nog geen specifieke regeling. De zorgen leven wel in de Kamer en ook het kabinet is zich van deze kwetsbare groep bewust, zei Rutte gisteren. Hij merkte daar wel bij op dat hij niet de indruk wil wekken dat het kabinet dit kan oplossen. De Kamer heeft het kabinet wel verzocht om met urgentie te onderzoeken of er iets geregeld kan worden."
vrijdag om 12:26
Zwier: Komt er een compensatie voor mensen die geen gas gebruiken?

"Mensen met bijvoorbeeld een warmtepomp verbruiken veel stroom en weinig gas. In normale omstandigheden is dat goedkoper, want gas is duurder, en duurzamer."

"Met het prijsplafond dreigen huishoudens met een warmtepomp vanwege het grote stroomverbruik boven het prijsplafond uit te komen. In dat geval betalen ze het actuele, veel hogere tarief. Dan kan gas dat onder het prijsplafond zit goedkoper zijn."

"Rutte heeft beloofd dat het kabinet hiernaar gaat kijken. Maar maatwerk is ingewikkeld, waarschuwde hij gelijk. 'Geen garanties', was zijn boodschap dan ook."
vrijdag om 12:24
Sanny4567: Waarop gaan ze besparen om alles te kunnen financieren?

"Vooralsnog wordt er niet bespaard of bezuinigd. Er wordt vooral veel geschoven met geld. Een belangrijk deel van het koopkrachtpakket wordt betaald met de hogere gasopbrengsten. Nederland produceert en verkoopt nog steeds gas."

"Een andere grote inkomstenpost is de extra belasting voor de winning van olie en gas (de mijnbouwheffing) in Nederland. Grote energiebedrijven moeten die dus betalen. Deze bedrijven profiteren van de hoge energieprijzen. Ze kunnen daarom best wat van die winst afstaan, vindt het kabinet."

"De winstbelasting voor het midden- en kleinbedrijf wordt verhoogd van 15 naar 19 procent. Dat is een forse stap, al is dit nu weer op hetzelfde niveau als in 2019. Verder belast het kabinet vermogens van mensen iets meer en inkomen op arbeid juist iets minder."

"De lasten op arbeid en vermogen moet op die manier "meer met elkaar in balans" komen, vindt het kabinet."
vrijdag om 12:23
Reijnders: Zijn er partijen die opperen de sancties tegen Rusland te versoepelen om weer goedkoper gas te kunnen krijgen?

"Ja, dat doen de PVV, FVD en eenpitter Van Haga. Zij stemden in juni nog voor een motie van Van Haga waarin hij opriep de sancties stop te zetten. Het kwam de afgelopen dagen ook even ter sprake in het debat. Zo zei PVV-leider Geert Wilders dat hij de oorlog veroordeelt, maar dat hij niet wil dat de sancties de Nederlandse burger harder raken dan Rusland zelf."
vrijdag om 11:59
Corrie: Wat gebeurt er met het stadswarmtetarief? Uiteindelijk is dat gekoppeld aan de gasprijs.

"Dat is nog niet bekend. Het kabinet heeft gisteren laten weten de komende weken het prijsplafond op energie uit te werken. Daarbij gaan de kabinetsleden ook bekijken hoe ze huishoudens die op een warmtenet aangesloten zijn in de maatregel kunnen inpassen. Binnenkort wordt hier dus duidelijkheid over verwacht."

"Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) werkt trouwens ook aan een plan om de gasprijs en warmteprijs los te koppelen, maar dit zit er zeker voor volgend jaar nog niet in. De nieuwe Warmtewet zal nog wel even op zich laten wachten."
vrijdag om 11:59

Theo: Waarom maakt de regering de salderingsregeling niet permanent?

"Het kabinet verwacht dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en op den duur ook zonder de subsidieregeling rendabel zijn. Ze zijn sowieso al ruim binnen de levensduur van 25 jaar terugverdiend. De staatskas loopt bovendien veel geld mis. Zo loopt de overheid honderden miljoenen aan energiebelasting mis. Deze middelen kan het kabinet dan voor iets anders inzetten. Ook speelt de overbelasting van het elektriciteitsnet mee."

"Wel is het politiek ingewikkeld gebleken om een start te maken met het afbouwplan, omdat er nog steeds veel mensen gebruik van maken. Het afbouwen is dit voorjaar opnieuw uitgesteld. Die keer tot 2025. De einddatum van 2031 staat nog wel overeind, maar het aangepaste wetsvoorstel moet nog naar de Kamer."

Zie ook dit artikel.

vrijdag om 11:57
Bellybutton: Kan de Kamervoorzitter ook tussentijds worden vervangen?

"Ja dat kan als de voorzitter opstapt. Dat gebeurde voor het eerst (en voor het laatst) in 2015. Anouchka van Miltenburg (VVD) was toen Kamervoorzitter. Er was toen al lange tijd kritiek op haar functioneren te horen in de Kamer."

"De druppel was dat Van Miltenburg een belangrijke brief van een klokkenluider had laten vernietigen. Die brief had betrekking op de zogenoemde Teevendeal waar een speciale commissie onderzoek naar deed. Van Miltenburg had die brief naar deze commissie moeten sturen. Ze besloot toen zelf af te treden."
vrijdag om 11:52
Ralph: Waarom kan het kabinet het verzoek van Omtzigt om inzicht in de gasopbrengsten tegenhouden?

"Omtzigt wil graag weten tegen welke prijsopbouw het Nederlandse gas door GasTerra verkocht wordt. In het debat heeft Rutte gezegd dat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat. Daardoor mag het niet gedeeld worden. GasTerra, het handelshuis dat gas verkoopt op de markt, is voor de helft van de Staat (10 procent van de Staat en 40 procent van Energie Beheer Nederland, een door de staat beheerde onderneming) en voor de helft van oliebedrijven Shell en ExxonMobil. Een motie van Omtzigt werd daarom ontraden door het kabinet. Als gevolg stemde de coalitie tegen."

"Omtzigt heeft wel het bestuur van de Tweede Kamer om advies gevraagd. Hij wil weten of het kabinet niet gewoon verplicht is deze informatie te delen. Het recht op informatie is voor een Tweede Kamerlid heel belangrijk om de regering te kunnen controleren. Het staat zelfs in de Grondwet onder artikel 68."
vrijdag om 11:51
Klemmen: Gaat de AOW per 1 januari 2023 in één keer met 10 procent omhoog of stapsgewijs?

"De AOW wordt inderdaad per 2023 in één keer met 10 procent verhoogd. Daarmee stijgt deze ouderdomsuitkering mee met het minimumloon. Die koppeling staat in de wet."

"Er is een kleine maar. Want naast de verhoging van de AOW, wordt de IOAOW verlaagd en in 2025 helemaal afgeschaft."

"Deze IOAOW is een aanvullend inkomen voor gepensioneerden. De verhoging van de AOW wordt met deze afschaffing deels betaald. Om een beeld te geven: de kosten voor de verhoging van de AOW zijn 2,4 miljard euro. Het afschaffen van de IOAOW levert 1,8 miljard euro op. Het is dus een klein beetje een sigaar uit eigen doos."
vrijdag om 11:06
De fractieleiders van de partijen in de Tweede Kamer bespreken direct na Prinsjesdag de hoofdlijnen van de miljoenennota en de rijksbegroting tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Zo heeft de Kamer veel vragen over onder meer het prijsplafond voor de energierekening. Politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot zaten een uur lang klaar om al jullie vragen over de APB te beantwoorden.