Na een formatieproces van 299 dagen kan het vierde kabinet onder leiding van Mark Rutte officieel aan de slag. Onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot gaven dinsdagmiddag antwoord op jullie vragen over het nieuwe kabinet. In dit overzicht lees je de beste vragen en antwoorden.

Lisa_O: Waarom zijn er ministers van post veranderd?

Edo: "Ministersposten worden verdeeld op basis van partijgrootte. De ene post is nu eenmaal belangrijker dan de andere, dus dan is het logisch dat de grootste partijen het eerst mogen kiezen."

"De grootste partij, opnieuw de VVD, levert daardoor eigenlijk altijd de minister-president; voor de vierde keer is dat Mark Rutte. Het ministerie van Financiën wordt vaak als tweede gekozen door de op een na grootste partij, in dit geval Sigrid Kaag voor D66."

"Op Financiën heb je namelijk zicht op alle andere departementen en ben je als het ware een spin in het web van het kabinet. Ministers die meer geld willen of nodig hebben, moeten eerst langs dat ministerie."

"Er zijn ook posten waar je misschien liever niet zit, al zullen de bewindslieden dat nooit hardop zeggen. Denk aan de staatssecretaris voor Toeslagen, waar de compensatie voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire moet worden afgehandeld. Of de staatssecretaris die de rampzalige gevolgen van de gaswinning in Groningen in goede banen moet leiden."

Timmy007: Hoe denkt de nieuwe minister van Volkshuisvesting het woningtekort op te lossen?

Priscilla: "Hugo de Jonge is de nieuwe minister van Volkshuisvesting en hem wacht een zware opgave. Het nieuwe kabinet wil 100.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen om het tekort op te lossen, maar de vraag is of dit wel gaat lukken."

"Het Centraal Planbureau (CPB) kwam vandaag met een doorrekening van het coalitieakkoord, waarin het stelt dat het waarschijnlijk onmogelijk is om al het beschikbare geld dat er is gereserveerd voor de woningbouw ook deze kabinetsperiode uitgegeven kan worden. Dit komt door het tekort aan geschikt personeel, de levering van middelen en de tijd die nodig is voor vergunningen."

"Uit een onderzoek over 2021 blijkt ook dat het huidige woningtekort van zo'n 300.000 woningen de komende jaren zelfs nog toeneemt. Pas na een aantal jaren zal het tekort gaan afnemen. Het oplossen van de wooncrisis zal dus niet in een paar jaar klaar zijn."

Vraag via Instagram: Waarom is er geen verplichting voor ministers om praktische kennis te hebben, zoals Ernst Kuipers heeft?

Edo: "Er wordt altijd een balans gezocht tussen politieke en vakinhoudelijke kennis. Natuurlijk heeft Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) als oud-dokter veel verstand van de medische wereld, maar dat zegt niets over zijn debat- of onderhandelkwaliteiten."

"Politiek is ook een tactisch spel waarbij je aan het einde van de dag simpelweg een meerderheid nodig hebt in het parlement om je plannen erdoor te krijgen. Soms geeft inhoudelijke kennis de doorslag, een andere keer kan een politiek handigheidje je helpen."

Geen ervaring, maar toch minister worden: waarom gebeurt dat?
201
Geen ervaring, maar toch minister worden: waarom gebeurt dat?

Vraag van Lorenzo_: Er is een staatssecretaris van Defensie en je hebt een minister van Defensie. Wat is nou precies het verschil qua uitvoering van taken?

Priscilla: "Allereerst is het goed om te weten dat een minister de leiding heeft over een ministerie, maar hij of zij krijgt vaak hulp van een andere minister (een minister 'voor') en/of een staatssecretaris. Dit komt omdat het voor één bewindspersoon anders te veel werk is. Een staatssecretaris krijgt vaak één bepaald onderwerp voor zijn of haar rekening. Zij zitten trouwens ook niet bij de ministerraad en zitten officieel ook niet in de regering (de koning, premier en alle ministers)."

"Op Defensie is Kajsa Ollongren minister en Christophe van der Maat staatssecretaris. Tijdens een eerste overleg (constituerend beraad) tussen alle bewindspersonen, nog voor de beëdiging, worden de taken verdeeld. Zo is bepaald dat Van der Maat zich voornamelijk bezig zal houden met het personeel, materieel, wapensystemen en bedrijfsveiligheid. Ollongren richt zich bijvoorbeeld op het algemene defensiebeleid, de samenstelling en toerusting van de krijgsmacht, het internationale beleid, de MIVD en de marechaussee."

"Hier kun je voor alle ministeries de precieze taakverdeling vinden."

John_Kieftenbeld: Het oude, destijds gevallen kabinet prutst driekwart jaar na de verkiezingen en komt tot een nieuw, maar bijna hetzelfde kabinet. Hoe denken deze mensen ook maar iets van vertrouwen terug te winnen van de Nederlandse burger?

Edo: "Goede vraag, en eigenlijk ook nog niet te beantwoorden. De partijleiders van de coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) waren terughoudend en bijna nederig bij de presentatie van het coalitieakkoord in december. Juist omdat de formatie zo lang duurde. Trots op de nieuwe plannen vond bijvoorbeeld Sigrid Kaag (D66) 'niet gepast', zei ze een paar weken terug."

"Het werd gister tijdens de korte kennismaking tussen de kabinetsleden en de parlementaire pers ook duidelijk dat zij vooral willen luisteren naar de mensen. Het moet achteraf blijken of ze dat in voldoende mate hebben gedaan."

Vraag via Instagram: Hoe gaan ze ervoor zorgen dat de koopkracht met de inflatie meestijgt in alle sectoren?

Edo: "Er verandert niet zo heel veel in de koopkracht. Het Centraal Planbureau, het instituut dat de plannen van de regering doorrekent, heeft berekend dat de koopkracht gemiddeld met 0,4 procent per jaar stijgt."

"Dat is nog zonder de stijgende inflatie. Als die wel wordt meegerekend, is er in de jaren 2022 tot en met 2025 helemaal geen koopkrachtstijging, maar ook geen daling."

"Maatregelen van het kabinet die voor meer geld zouden moeten zorgen, zijn de hogere arbeidskorting, het verhogen van het wettelijk minimumloon (AOW'ers profiteren hier niet van), de hogere ouderenkorting en het verhogen van de vergoeding van de kinderopvang."

"Een negatief effect is de verhoging van de zorgpremies als gevolg van de steeds duurder wordende zorg."

Vraag via Instagram: Zijn de nieuwe ministers bang voor bedreigingen?

Priscilla: "Een aantal ministers werd daar gisteren naar gevraagd door de pers. Vooral omdat het de afgelopen week weer veel in het nieuws was. De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vertelde bijvoorbeeld dat hij dit wel thuis aan de keukentafel besproken heeft, voordat hij ja zei tegen deze baan. Zijn voorganger Hugo de Jonge moet namelijk extra worden beveiligd. Veel bewindspersonen zullen die zorgen ook wel delen met Kuipers."

De Jonge over bedreigingen: 'Iedere dag wel een incident'
68
De Jonge over bedreigingen: 'Iedere dag wel een incident'