RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft woensdag op reactieplatform NUjij jullie vragen over het coronavirus beantwoord. We zetten de tien interessantste vragen en antwoorden op een rij.

Bastien_Veen: Er zijn veel mensen met langdurige restklachten. Heeft dit de aandacht en vindt er onderzoek plaats?

"Bespreek je klachten met je eigen dokter. Sommigen zijn inderdaad langdurig ziek, maar dit ziektebeeld is nieuw, dus daar moeten we nog veel van leren. Vanuit universiteiten wordt er veel onderzoek gedaan, ook naar complicaties."

"Er zijn onderzoeken gedaan naar mensen die langdurig op de ic hebben gelegen. Het grootste deel is hersteld, maar een ander deel houdt er klachten aan over. Dat moet onderzocht worden. Het kan te maken hebben met longschade en het type longschade."

m_niet_uit: Wat is tot nu toe de grootste tegenvaller geweest met betrekking tot de bestrijding van het virus?

"Een belangrijk deel van de bestrijding heeft te maken met het gedrag van de mensen en het naleven van de maatregelen. De ene mens kan veel meer hebben dan de andere. Dat maakt het complex om de juiste toon te vinden om het virus te bestrijden."

"De grootste tegenvaller in het ziektebeeld is dat dit een virus is dat veel mensen besmet, maar weinig mensen ziek maakt. Het percentage mensen die er wél ziek van worden en er ernstige klachten van krijgen, is echter te hoog. Je moet dus voor de hele maatschappij maatregelen treffen, terwijl een beperkte groep in het ziekenhuis terecht kan komen. Dat is voor mij een grote tegenvaller."

Op Instagram: Hoe zit het met het vaccineren van mensen onder de achttien jaar? Wanneer heeft dat zin?

"Op den duur kan het nuttig zijn om jongeren onder de achttien te vaccineren, nu doen we dit vooral voor de ouderen. Een risicogroep binnen deze leeftijdscategorie (onder achttien jaar) zou meer aan een vaccin kunnen hebben. Maar het moet wel eerst onderzocht worden, omdat deze leeftijdsgroep niet is meegenomen in de grote onderzoeken voor de registratie."

"Daarnaast moeten we gaan afwegen of het doormaken van ziekte balanceert met het geven van een vaccin en de nadelen daarvan. Aan een vaccin gaat een onderzoek vooraf en er zijn een heel programma en dus kosten aan verbonden."

Insomnia: In januari werd verwacht dat de derde golf in maart zou plaatsvinden. Nu wordt gezegd dat dit april wordt. Waarom zou dat nu wel zo uitkomen terwijl de R-waarde van de Britse variant naar beneden is bijgesteld?

"Het reproductiegetal kunnen we pas berekenen als het gebeurd is. Tegelijkertijd hebben we ook meer maatregelen getroffen. We hebben de golf voor ons uit geschoven en verminderd. Goed nieuws, zou ik zeggen. We zitten wel in een derde golf, want het oplopen van het aantal besmettingen komt door de Britse variant."

Het coronavirus laat zich minder gemakkelijk beteugelen dan het griepvirus. Klopt de conclusie dan dat er een belangrijke verspreidingsfactor wordt gemist door de experts?

"Het griepvirus (het influenzavirus) kan zich niet makkelijk verspreiden. Het coronavirus heeft wellicht een extra trucje om zich te verspreiden. Neusverkoudheidsvirussen worden via de lucht, contactmomenten en oppervlakten doorgegeven. Het is een plausibele verklaring dat het coronavirus zich ook zo verspreidt. Dat betekent dat we echt onze handen moeten wassen en bijvoorbeeld deurknoppen moeten desinfecteren."

Viva27: Werken alle coronavaccins ook goed tegen de Britse variant? Of werkt het ene beter dan het andere?

"Een goede vraag waar we het volledige antwoord nog niet op hebben, omdat de vaccins nog maar een paar maanden oud zijn. We zullen de vaccins moeten testen in de landen waar de varianten voorkomen. Van alle vaccins staat wel vast dat ze voorkomen dat je ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis komt te liggen. Misschien verschillen de vaccins wel wat in de mate dat ze het onschuldige ziektebeeld kunnen voorkomen."

Op Instagram: Bent u zelf al gevaccineerd? Zo nee: gaat u dat wel doen?

"Ik ben nog niet gevaccineerd. Zodra ik de kans krijg, ga ik dat wel laten doen. Vaccinatie is geen dwang, maar het is wel de manier om het virus eronder te krijgen. Er is namelijk nog geen behandeling."

Rick23: Ervaart u ooit persoonlijk nare situaties met 'tegenstanders' van u?

"Ik kan er niet veel nadelige invloeden van melden. Ik kom ze niet tegen op straat. Het virus grijpt in ieders leven in, dat levert heftige emoties op. Mensen uiten dat op allerlei manieren en dat is begrijpelijk. Ik krijg negatieve berichten, maar gelukkig ook positieve berichten."

MaGil: Wat is uw visie op onze samenleving over één à twee jaar? Kunnen we dan terug naar het oude normaal?

"Als vaccineren het effect heeft dat we nu denken, dan krijgen we het virus onder controle. Dan kunnen we redelijk terug naar een normalere situatie."

"Het is misschien geen gek idee om wat langer bepaalde maatregelen te handhaven, bijvoorbeeld iets meer afstand houden naar anderen. Zo kunnen we ook andere virussen en bacteriën niet zomaar hun gang laten gaan."

Soeper_Koe: Hoe groot is de kans dat er nogmaals een pandemie als COVID-19 kan optreden? Welke extra maatregelen zullen er volgens u mondiaal genomen moeten worden om een goede 'dijkbewaking' op te zetten?

"In de toekomst - dat kan over tienduizenden jaren zijn - is alles mogelijk. De laatste pandemie zou de Spaanse griep zijn geweest, dus in de nabije toekomst zie ik zich niet snel een pandemie voltrekken."

"Er moeten zeker maatregelen komen om dijkbewaking op te zetten. Een aantal dingen kun je nu al benoemen. Zo moeten we minder afhankelijk zijn van verre landen en mogelijkheden creëren om (nieuwe) virussen snel te kunnen testen. Daarmee ben je wat flexibeler."

"Het belangrijkste blijft echter om wat aan de bron te doen. Virussen in dieren, kunnen we daar bijvoorbeeld iets van leren?"

Wil je alle vragen en antwoorden teruglezen? Klik dan hier.