Op Prinsjesdag is de begroting voor 2021 bekendgemaakt. Deze begroting staat in het teken van een zware economische terugslag als gevolg van het coronavirus. In dit artikel kun je stemmen op drie stellingen over de kabinetsplannen. Ga hierover in discussie op reactieplatform NUjij.

'De overheid doet er goed aan te investeren in plaats van te bezuinigen'

De overheidsschuld komt in 2021 net iets boven 60 procent van de omvang van de economie uit, terwijl de schuld in 2019 nog net onder de 50 procent van bruto binnenlands product (bbp) lag. De regering heeft besloten niet te bezuinigen, maar te investeren in "baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land".

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.

'Door de overdrachtsbelasting te schrappen, komen starters sneller aan een woning'

Starters op de huizenmarkt hebben het moeilijk. Momenteel moeten huizenkopers 2 procent van de koopsom aan belasting betalen. Met de afschaffing van deze overdrachtsbelasting hoopt het kabinet starters een steuntje in de rug te geven. Maar helpt dit wel?

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.

'Door de onzekere cijfers stel ik grote uitgaven voorlopig even uit'

Vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis is het nog onduidelijk hoe de economie er volgend jaar voor staat. De economie zal naar verwachting met een groei van 3,5 procent weer aantrekken na een krimp van 5 procent in 2020. Gemiddeld zal de koopkracht met 0,8 procent toenemen.

Daarnaast gaat het kabinet uit van een gemiddelde loonstijging van 'slechts' 1,2 procent, waar dat eerder 2,7 procent was. Stel jij vanwege deze cijfers grote uitgaven voorlopig uit of juist niet?

Klik in de app op de afbeelding om te stemmen op de stelling.