Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) hebben een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken misdrijven met een discriminatoir oogmerk zwaarder te straffen. Op dit moment wordt bij een vernieling of geweldsdelict een discriminatiefeit niet apart meegenomen. Deze hatecrimewet moet daar verandering in brengen. Wat vind jij van deze mogelijk nieuwe wet?