Welkom bij NUjij! Hieronder vind je de regels waarop de moderatoren hun beslissingen baseren.

Het reactieplatform van NU.nl is bedoeld voor inhoudelijke discussies over het nieuws, toevoegingen op/aan artikelen en tips en vragen voor de redactie. Wij willen met NUjij een discussieplatform bieden dat iets toevoegt aan de nieuwsvoorziening op NU.nl. Je vindt NUjij bij elk artikel door boven- of onderaan op de tekstballon te klikken.

Dit willen we graag.

Zo zien we onze gebruikers het liefst!

Je bent respectvol naar elkaar.

Je bekritiseert elkaars ideeën, niet elkaars persoon.

Je bespreekt de inhoud van het nieuws.

Je staat open voor elkaars ideeën en visies.

Je schrijft in het Nederlands.

Je rapporteert ongepast gedrag.

Je volgt de regels.

Dit willen we niet.

Om in onze missie te slagen hebben we strikte regels opgesteld waaraan alle NUjij-gebruikers zich moeten houden. Soms zullen we ook berichten verwijderen om redenen buiten onderstaande regels om - helaas valt niet alles wat niet acceptabel is te voorzien.

Je maakt je niet schuldig aan laster, belediging of intimidatie.
Haatdragende berichten of berichten met belediging op bijvoorbeeld basis van geslacht, ras, klasse, etniciteit, herkomst, religie, sekse of geaardheid worden verwijderd.

Je schendt de Nederlandse wet niet.
Denk hierbij aan berichten die oproepen tot geweld of berichten die de privacy van andere mensen schenden. Je roept ook niet op tot de dood van individuen of groepen.

Je maakt geen reclame.
NUjij is niet de plek voor het promoten van diensten, producten of bedrijven. Waar relevant kan een product in een inhoudelijke discussie worden genoemd.

Je scheldt niet.
Het gebruik van scheldwoorden is verboden. Zowel naar andere gebruikers als naar personen uit artikelen op NU.nl. Laten we het vriendelijk houden!

Je plaatst geen irrelevante commentaren.
Alle reacties onder een artikel moeten gaan over het onderwerp uit het artikel tenzij anders aangegeven door de redactie. Ook is het niet toegestaan om dezelfde reactie meerdere keren te plaatsen. Ben je het eens met een eerder geplaatste reactie? Geef dan een 'respect'. Reacties met alleen 'eens' of 'oneens' of iets van die strekking worden verwijderd.

Je maakt geen nieuw account aan bij een ban.
Accounts die na een ban zijn aangemaakt worden eveneens verwijderd.

Je maakt niet overmatig gebruik van hoofdletters en leestekens.
Woorden in hoofdletters of meerdere uitroeptekens of vraagtekens kunnen ervoor zorgen dat een reactie agressief overkomt. Maak daar dus geen gebruik van en let op de toon van je reactie. Als je het netjes verwoordt, komt de boodschap beter over.

Je verspreidt geen onwaarheden.
NU.nl heeft als grootste nieuwssite van Nederland een verantwoordelijkheid om bezoekers van betrouwbare informatie te voorzien. De NUjij-reacties zijn deel van deze informatie. Het is daarom niet toegestaan aantoonbare onwaarheden te verspreiden. Het ontkennen van klimaatverandering valt daar ook onder.

Je maakt je niet schuldig aan ander ongewenst of onfatsoenlijk gedrag.
Zoals bedreigen, het tonen van pornografie, het verspreiden van onwaarheden, anderen veroordelen, je voordoen als iemand anders, spam, stalken, pesten, het schenden van auteursrechten, etc.

Je kiest een gebruikersnaam die voldoet aan de regels.
Gebruikersnamen op NUjij mogen geen scheldwoorden bevatten, aanstootgevend zijn of (bekende) mensen imiteren. Ook vragen we je om je gebruikersnaam te wijzigen als hij een zware negatieve lading heeft. We willen een positief platform zijn.

Als je bovenstaande regels overtreedt zal je reactie altijd verwijderd worden en zal je account soms tijdelijk worden uitgeschakeld. Je krijgt hiervan een melding. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels of ernstige overtredingen gaan we over tot een permanente ban.

Het is aan de redactie om te bepalen of de uitlatingen van een gebruiker schadelijk zijn voor de sfeer. Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op de discussie - zonder dat er specifieke regels worden overtreden - dan is de redactie alsnog bevoegd om de toegang van een gebruiker te ontzeggen.

Over een ban kan nooit gecorrespondeerd worden met de redactie.

Controle, verwijderen en blokkade.

Soms zal een reactie niet direct online verschijnen. Het bericht is dan automatisch naar onze redactie gestuurd ter controle omdat er specifieke woorden zijn gebruikt of omdat je reactie als 'verdacht' is gemarkeerd door ons systeem. Dit doen we om te voorkomen dat berichten die de regels overtreden - bijvoorbeeld wanneer er kwetsende taal is gebruikt - toch enige tijd te zien zijn. Mocht er niets met jouw bericht aan de hand zijn, komt hij zo snel mogelijk online te staan.

Anderen rapporteren en contact met de redactie.

Als je wordt lastiggevallen door een andere gebruiker, opmerkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, of dat er andere problemen zijn, kan je een reactie of gebruiker melden bij de redactie via het ‘vlaggetje’.

Je kan ook via nujij@nu.nl contact opnemen met de redactie.

Kritiek op beleid.

NUjij-gebruikers moeten zich aan de regels zoals hierboven omschreven houden, maar hebben ook te maken met ander beleid. Bijvoorbeeld dat we onze artikelen 's nachts sluiten en sommige berichten aan het eind van de dag permanent op slot zetten. Kritiek op ons beleid mag natuurlijk altijd, maar de reacties zijn daar niet de plek voor.

Heb je een suggestie, tip of wil je kritiek uiten op het beleid? Doe dit dan altijd via nujij@nu.nl.

Privacybeleid

Om NUjij te gebruiken moet je inloggen met een NU.nl-Account. Lees in ons privacy- en cookiebeleid meer over hoe DPG Media B.V. met jouw gegevens omgaat.

Update 2-11-2018: regels over gebruikernamen toegevoegd.
Update 2-7-2021: bewoording van sommige regels opgefrist. Het woord 'onfatsoenlijk' toegevoegd aan de regel over het niet vertonen van ongewenst gedrag. Toegevoegd dat ook reacties kunnen worden verwijderd om redenen die niet in deze regels staan.