Een zorgverzekeraar mag de vergoeding van een behandeling niet zo laag vaststellen dat de verzekerde belemmerd wordt in de vrije keuze van een zorgaanbieder. 

Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag, waarmee eerdere uitspraken van lagere rechtbanken bevestigd zijn.

De zaak draaide om een geschil tussen zorgverzekeraar CZ en de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Momentum.

De behandelingen daar vallen onder het basispakket, maar omdat Momentum geen contract heeft met CZ, krijgen CZ-verzekerden met een naturapolis slechts 50 procent van het marktconforme tarief vergoed. De Hoge Raad oordeelt dat dat 75 procent moet zijn.

Verzekeraars zijn vrij bij het bepalen van de vergoeding voor behandelingen van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dat is geregeld in het zogenoemde artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Maar de vergoeding mag volgens de Hoge Raad niet zo laag zijn dat dit de vrije artsenkeuze belemmert