Nederlanders zullen dit jaar naar verwachting zo'n 5 miljard euro schenken, bedoeld voor de aflossing van hypotheken of de aankoop van huizen.

Dat meldt De Volkskrant zaterdag op basis van gegevens van Netwerk Notarissen, een samenwerkingsverband van notariskantoren.

Half april lag het aantal schenkingen nog op 34.000, maar in het huidige tempo wordt verwacht dat dit eind 2014 op 90.000 zal uitkomen.

Het hoge aantal donaties is terug te voeren op maatregelen die het kabinet vorig jaar trof. Om de woningmarkt van financiële impulsen te voorzien, werd toen besloten de belastingvrijstelling op schenkingen te verhogen.

Tot 31 december 2014 mag een bedrag van maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, waar dit bedrag eerder op 50.000 euro lag. Voorwaarde is wel dat het geld wordt aangewend voor het aflossen van een hypotheek of de aankoop van een huis.

Ook werd de voorwaarde dat alleen ouders belastingvrije schenkingen aan hun kinderen mogen doen opgeschort. Hierdoor is een familieband niet langer noodzakelijk om een schenking te kunnen doen.

Ouders

In de praktijk maken toch vooral ouders gebruik van de regeling. In negen van de tien gevallen is een gift een directe bijdrage van ouders aan hun kinderen.

De bedragen worden vooral aangewend om bestaande hypotheekschulden af te lossen. Slechts een op de vijf giften wordt gebruikt om een nieuw huis te kopen. Gemiddeld wordt er zo'n 60.000 euro geschonken.

Veel animo voor belastingvrij schenken