Na jaren van koopkrachtdalingen gaan veel Nederlandse huishoudens er dit jaar op vooruit. Dat stelt het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) dinsdag.

Het koopkrachtplaatje ziet er gunstiger uit dan dat het Nibud met Prinsjesdag op basis van de Miljoenennota had berekend.

Dat komt volgens het adviesbureau door een lage inflatie, een lagere premie voor de (basis)zorgverzekering en de verlaging van het belastingtarief van de eerste schijf.

Volgens de laatste berekeningen gaan zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er in 2014 op vooruit. Maar ouderen en huishoudens met één kostwinner leveren bijna allemaal in. Ook de koopkracht van werkenden met een jaarinkomen hoger dan 50.000 euro bruto daalt licht.

Tweeverdieners

Het Nibud becijferde dat tweeverdieners zonder kinderen, met bruto jaarinkomens van 30.000 euro en 20.000 euro, er netto 93 euro per maand op vooruit gaan. Voor alleenstaanden in de bijstand is dat 7 euro.

Een echtpaar van boven de 65 jaar, waarbij een van de partners AOW en een pensioen van 10.000 euro ontvangt en de ander alleen AOW, gaat er maandelijks 13 euro netto op achteruit.