Verzekeraar Interpolis heeft maandag ruim 3500 meldingen over stormschade binnengekregen. 

Een schatting van het totale schadebedrag is nog niet te geven, maar het gaat in elk geval om vele miljoenen euro's, liet de schadeverzekeraar uit Tilburg weten.

Het merendeel van de schademeldingen komt van particulieren. Agrariërs meldden zo'n 500 schades.

De meldingen komen uit alle sectoren: glastuinbouw, veehouderij en landbouw. ''De komende dagen zal dit nog fors oplopen'', verwacht een woordvoerster.

Bomen

Per regio is nog niet te zeggen waar de schade het grootst is. Maar er zijn veel meldingen door omgevallen bomen, omgewaaide schuttingen, weggewaaide dakpannen en gesneuvelde ruiten in de tuinbouwkassen.

Interpolis zette 180 medewerkers in om de schademeldingen in behandeling te nemen. Zowel in de avond als dinsdag worden extra medewerkers ingezet.

De storm leidde ook tot een forse toename in de vraag naar nieuwe autoruiten. De telefoon bij de landelijke autoruitherstelketen GlasGarage stond maandag roodgloeiend. De keten noteerde 50 procent meer aanvragen.

''Ons servicecentrum krijgt veel meldingen vanuit Noord-Nederland. De meest voorkomende schade is een gebarsten zij- of achterruit, veroorzaakt door vallende takken en stenen'', zei een woordvoerder.

Dode en veel overlast door zware storm | Liveblog over de storm (gesloten) l Lezersfoto's op NUfoto