Mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn, gaan er komend jaar flink op achteruit. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG meldden dat maandag na onderzoek dat ze hebben laten doen door het Nibud.

Het kabinet schaft volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Daardoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar.

Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft en verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo. Die gaan daardoor fors omhoog, zo stellen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.

Inkomenseffecten

Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenseffecten heel groot zijn. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. De maatregelen leveren een besparing van 1,3 miljard euro op.

De CG-Raad en Platform VG roepen het kabinet op om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten alsnog te voorkomen.

De organisaties pleiten voor het behoud van een landelijke basistegemoetkoming met aanvullend gerichte inkomensondersteuning van gemeenten, en dan vooral voor de laagste inkomens.

VVD

Volgens de VVD en de PvdA gaan chronisch zieken en gehandicapten er veel minder op achteruit dan het Nibud in zijn onderzoek beweert. Het onderzoeksinstituut is in de berekeningen volgens de partijen voorbijgegaan aan de 'honderden miljoenen euro's' die gemeenten krijgen voor gerichte inkomensondersteuning. 

Die extra miljoenen bieden gemeenten de mogelijkheid om gericht maatwerk te bieden aan chronisch zieken en gehandicapten, stelt VVD-Kamerlid Arno Rutte. Door alleen te kijken naar de effecten van het schrappen van landelijke regelingen ontstaat een verkeerd beeld, zo meent hij. 

"Op dit moment komt geld dat bedoeld is om mensen die het heel hard nodig hebben te ondersteunen terecht bij mensen die het helemaal niet nodig hebben", stelt Rutte.

"Het is logisch om deze ondersteuning gericht te laten uitvoeren door gemeenten die veel beter kunnen inschatten welke mensen echt ondersteuning nodig hebben."

PvdA

Ook de PvdA vindt de huidige regelingen voor de ondersteuning van chronisch zieken 'niet effectief'. "Mensen die steun nodig hebben krijgen deze soms niet, terwijl mensen die geen financiële ondersteuning nodig hebben, soms wel gecompenseerd worden", aldus PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. 

"De PvdA vindt dit onrechtvaardig en pleit voor het gericht compenseren van mensen die de steun echt nodig hebben."

SP

Gehandicapten en chronisch zieken dreigen in een sociaal isolement te raken door de bezuinigingsmaatregelen die het kabinet wil doorvoeren, stelt SP-Kamerlid Tjitske Siderius in een reactie. "Deze mensen worden door het kabinet aan de zijlijn gezet", vindt ze. 

Door de maatregelen moeten chronisch zieken en gehandicapten volgend jaar fors aan koopkracht inleveren, aldus Siderius. "Straks hebben mensen geen geld meer om de eigen bijdrage voor het vervoer naar de dagbesteding of de sociale werkplaats te betalen", waarschuwt ze.

CDA

Ook het CDA zegt geschrokken te zijn van de gevolgen die de plannen van het kabinet met zich meebrengen. "De gevolgen van de kabinetsmaatregelen voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten blijken nog veel groter te zijn dan waar we al bang voor waren", aldus Kamerlid Mona Keijzer. 

De christendemocraten pleiten er daarom voor opnieuw met een nationale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te komen. 

"Als hier geen goede compensatie voor komt, loop je het risico dat deze mensen hun huis niet meer uit kunnen en op geen enkele manier meer kunnen meedoen in de samenleving", aldus Keijzer.

GroenLinks

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman betwijfelt of het budget dat gemeenten krijgen om de klappen op te vangen genoeg zal zijn. Volgens Voortman zijn de bezuinigingen 'totaal niet solidair'. "De plannen voor decentralisatie van de zorg van het kabinet komen neer op harde bezuiniging op kwetsbare mensen", zegt ze.