Bij het oplossen van de woekerpolisaffaires heeft de staat weinig rekening gehouden met de gedupeerden. Dat concludeert RTL Nieuws uit ruim 130 notities, memo's en niet-openbare brieven die het opvroeg bij het ministerie van Financiën. 

Het ministerie was volgens het nieuwsprogramma vooral bezig met voorkomen dat rechtbanken heel veel rechtszaken te verwerken kregen. Ook dat doel lijkt niet te worden bereikt.

Bij woekerpolissen werd geld gestort in een beleggingspolis. Zo moest uiteindelijk een hypotheek worden afgelost of het pensioen worden aangevuld.

Van de inleg bleek echter een groot deel aan provisiekosten op te gaan, waardoor de opbrengst uiteindelijk veel lager was dan de klanten hadden gedacht. Toen in 2006 door publicaties in De Telegraaf en uitzendingen van TROS Radar breed bekend werd dat een slecht product was verkocht, richtte de overheid zich volgens RTL Nieuws vooral op het voorkomen van een reeks rechtszaken.

Compensatie

De zorg ging niet uit naar het garanderen van een fatsoenlijke compensatieregeling voor de gedupeerden. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) vroeg de Raad voor de Rechtspraak zelfs om advies hoe hij kon helpen de mogelijke druk op de rechterlijke macht te verlichten.

Hij schreef volgens RTL Nieuws geïnteresseerd te zijn in eventuele suggesties van de raad als aanpassing van de wetgeving nodig is. Het kwam tot schikkingen, maar die compenseren nog geen tiende van de geleden schade.

Toch ondersteunden ambtenaren van Financiën de compensatieregelingen 'omdat daarmee niet massaal doorgeprocedeerd hoeft te worden', staat in de stukken. Dat is voor Financiën een 'zwaarwegend belang geweest om aan te koersen op deze schikkingen'.

Onderzoek

Toen GroenLinks, SP en PvdA aandrongen op aanvullend onderzoek, adviseerden ambtenaren toenmalig minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) geen verder onderzoek te doen. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten. Met de schikkingen zou het boek wat de ambtenaren betreft gesloten zijn.

De Jager suggereerde nog om een onafhankelijke derde naar de kwestie te laten kijken, maar de ambtenaren noemden dat 'niet verstandig'. Zij adviseerden de minister om publiekelijk de verzekeraars achter de vodden te zitten, maar de bestaande regelingen niet aan te tasten.

Volgens de ambtenaren kon De Jager daarmee 'waarschijnlijk goed voor de dag komen'. Hiermee werd volgens RTL Nieuws de kiem voor latere procedures gelegd.

Rechtszaak

Dertigduizend klanten van Aegon spanden verenigd in Koersplandewegkwijt een rechtszaak aan om de totale schade gecompenseerd te krijgen. Op 14 juni doet de Hoge Raad uitspraak.

Op basis van een advies aan de Hoge Raad is de verwachting dat de polishouders acht keer meer vergoed krijgen dan Aegon volgens de compensatieregeling moet betalen.