AMSTERDAM - Ondernemingsorganisaties reageren gematigd positief op het regeerakkoord. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland menen dat het nieuwe kabinet de pijn zo evenwichtig mogelijk verdeelt.

De organisaties zijn wel tegen de voorgestelde quotum dat vijf procent van het personeelsbestand van bedrijven uit arbeidsgehandicapten moet bestaan. Het voorstel wordt als “principieel verkeerd en in de praktijk onwerkbaar” bestempeld.

CNV-voorzitter Jaap Smit is deels tevreden met het regeerakkoord, maar heeft wel begrip voor de keuzes van het nieuwe kabinet. "Het regeerakkoord oogt snoeihard. Het kabinet gaat de komende jaren flink bezuinigen en dat raakt iedereen. Dat wisten we."

"In de aanpak van de crisis pleit het CNV al geruime tijd voor hervormingen in plaats van botte bezuinigingen. Hervormen kunnen niet zonder draagvlak. Ik ben dan ook blij dat het kabinet ervoor lijkt te kiezen het gesprek aan te gaan met de sociale partners."

Zelfstandigen

Hoewel niet onverwacht, is de versobering van de ondernemersfaciliteiten zoals de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) even slikken, reageert belangenvereniging PZO.

In de plaats van die regelingen komt er een 'winstbox', die de belastingverschillen tussen ondernemers en werknemers moet verkleinen. PZO is blij met het afschaffen van het urencriteirum, maar wil met de regering om de tafel om te kijken of er compensatie mogelijk is voor de verlies aan inkomsten voor zelfstandigen.

Bouw

Volgens Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, krijgen de bouw en infrastructuur in dit kabinet de aandacht die ze verdienen. "Er komt een minister speciaal voor Wonen, voor de lange termijn staat nu beleid voor de woningmarkt vast en ook lijken de bezuinigingen op infrastructuur teruggedraaid te worden", zegt Brinkman.

"Wat de woningmarkt betreft zien we hier het beste nieuws in jaren, als we enerzijds kijken naar de helderheid over de hypotheekrenteaftrek en starters, en anderzijds naar het beleid richting marktconforme huren. Dat is goed in lijn met ons pleidooi."

"Door die rust en duidelijkheid kan eindelijk het vertrouwen terugkeren, zodat de bouwsector een begin kan maken met herstel van de zwaarste crisis uit de laatste 70 jaar."

Stip op de horizon

Ook de Nederlandse Vereniging voor Makelaars is blij met de minister van Wonen. "Dat is een stip op de horizon. Tot nu toe waren er zoveel verschillende partijen, organisaties en bewindslieden die aan de knoppen draaiden", zegt NVM-voorzitter Ger Hukker.

"Nu komt er als het goed is eindelijk één verantwoordelijk aanspreekpunt, met een samenhangende visie over de huur- en woningmarkt. Het is nog niet helemaal onze visie, maar ik ben ervan overtuigd dat Stef Blok de ministerpost met verve zal vervullen.''

Vereniging Eigen Huis

Organisaties voor woningbezitters en huurders reageren aanmerkelijk minder opgetogen op het regeerakkoord. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis is "met stomheid geslagen".

"Alle berichten leken erop te duiden dat de afspraken over de hypotheekrenteaftrek uit het Kunduz-akkoord van tafel waren", zegt Mulder. Daarin was bij het afbouwen van de renteaftrek een onderscheid gemaakt tussen mensen die al een hypotheek hebben, en starters. Ik ben teleurgesteld dat die maatregel opnieuw in dit regeerakkoord is opgenomen."

"Veel politici en hoogleraren zijn het erover eens dat het verschrikkelijk slecht is dat er voor starters een zwaarder regime bestaat dan voor de mensen die al een hypotheek op hun huis hebben. Zo komt de woningmarkt natuurlijk nooit op gang.''

Huurders

Ronald Paping, directeur van Woonbond, een vereniging voor huurders: "De Woonbond is zwaar teleurgesteld over de inhoud van het nieuwe regeerakkoord. Dit pakket laat de woningmarkt niet beter functioneren, maar leidt tot een volledige investeringsstop in de huursector.

Huurders worden volgens Paping "financieel uitgekleed", zonder dat ze alternatieven hebben om dit te voorkomen.

"Ik hoop nog steeds dat de politiek bij zinnen komt en ons plan 'WONEN 4.0' invoert. Daarin wordt verdere marktwerking op de huurmarkt juist nadrukkelijk gekoppeld aan de stapsgewijze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, extra investeringen om woningtekorten op te heffen en een robuuste woontoeslag."

Politiek

Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA, noemt het regeerakkoord "een teleurstellend resultaat". "Ik ben ervan geschrokken dat de werkloosheid de komende jaren stijgt. Gezinnen met kinderen zijn de klos."

"De kinderbijslag gaat naar beneden. Voor gezinnen met kinderen is er bijna 1 miljard euro minder. Ik ben bang dat de gezinnen met een middeninkomen de rekening gaan betalen."

D66

D66-leider Alexander Pechtold: "We moeten ervoor zorgen dat werken loont. De lasten komen in dit akkoord wel erg op de schouders van werkenden en bedrijven terecht. Daarmee ontmoedigt de nieuwe coalitie werken en ondernemen, en dat schaadt het herstel van de economie.

Voor D66 is investeren in onderwijs een topprioriteit. Deze kansen van de volgende generatie in een steeds meer concurrerende wereldmarkt zijn afhankelijk van de kwaliteit van onderwijs die wij onze jongeren geven. Het is een gemiste kans dat het kabinet niet investeert in onderwijs.''

PVV

PVV-leider Geert Wilders: ''Dit zijn maatregelen waar Nederland niet op zit te wachten. Destructieve, verkeerde en foute keuzes die voor Nederland verkeerd zullen uitpakken. De maatregelen zijn slecht voor de economie, slecht voor de werkgelegenheid en slecht voor de gewone Nederlander.

De grenzen gaan weer open en mensen die de boel belazeren krijgen een plekje in Nederland. De korting op Ontwikkelingssamenwerking had wel een paar miljard meer mogen zijn. Wij gaan hier stevig oppositie tegen voeren.''