HEERLEN - De dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP (ambtenaren en onderwijzers) is aan het einde van het derde kwartaal uitgekomen op 97 procent, een verbetering van 7 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal. 

Dat maakte het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag bekend.

Ondanks de verbetering is de dekkingsgraad van ABP nog altijd ruim onder de wettelijk vereiste 105 procent.

ABP schrijft het herstel toe aan een licht gestegen marktrente, een wijziging in de door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven methode van het bepalen van de rekenrente en het behaalde rendement.

De dekkingsgraad geeft aan of pensioenfondsen nog aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen.

Herstel

''Er is nog steeds sprake van een ontoereikende dekkingsgraad. Herstel van de dekkingsgraad richting jaareinde zal uit een stijgende rente en beleggingsrendement moeten komen'', aldus ABP-voorzitter Henk Brouwer. Het effect van de aanpassing van de rekenrente is volgens hem beperkt.

''Helaas komt hiermee de eerder voorgenomen verlaging met 0,5 procent in april 2013 voor onze deelnemers - en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 - een stuk dichterbij, want begin volgend jaar maken we de balans op. Mijn zorgen zijn dus geenszins verdwenen, en ik vind het een moeilijke boodschap om te brengen richting onze deelnemers'', aldus Brouwer.

BpfBouw

De dekkingsgraad van pensioenfonds bpfBouw is in het derde kwartaal gestegen van 96,4 naar 104,7 procent. Daarmee bereikt het fonds bijna het wettelijk vereiste niveau van 105 procent. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt.

De stijging wordt voor een deel verklaard door een wijziging in de door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven methode voor het waarderen van pensioenverplichtingen. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad van circa 4 procentpunt. Daarnaast haalde het pensioenfonds een positief rendement op zijn beleggingsportefeuille.

BpfBouw verzorgt de pensioenvoorziening van circa 815.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Het fonds staat er op dit moment relatief goed voor, maar omdat financiële markten altijd zeer wisselvallig zijn wordt pas aan einde van het jaar bekeken of het verlagen van pensioenen noodzakelijk is.

BpfBouw verwacht dat de dekkingsgraad komend kwartaal in ieder geval 1,2 procentpunt wordt verlaagd door de toegenomen levensverwachting van pensioengerechtigden.