RIJSWJK - Bijna 20 procent van de Nederlandse huishoudens maakt zich zorgen over de vraag of de energierekening nog wel is te betalen.

Door stijgende energiekosten verwacht één op de vijf huishoudens op andere uitgaven te moeten bezuinigen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Net niet de helft (44 procent) geeft aan niet te weten of ze eind dit jaar moeten bijbetalen of juist geld terugkrijgen.

Dat aantal is nog hoger onder huurders (49 procent) en lagere inkomens (53 procent). Het onderzoek is uitgevoerd onder 1038 huishoudens door onderzoeksbureau GfK.

Tips

Zo'n 81 procent geeft aan er serieus werk van te willen maken om het verbruik omlaag te krijgen. Mensen denken dan vooral aan minder warm water gebruiken en zuinigere apparaten kopen.

Om mensen beter inzicht te geven, begint Milieu Centraal maandag - samen met onder meer de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Woonbond - de Week van de Energierekening. Huishoudens kunnen onder meer via internet checken of hun verbruik hoog of laag is, krijgen tips en kunnen meedoen aan acties om energie te besparen.