De hoogte van meerdere uitkeringen gaan per 1 juli 2014 omhoog. Dat meldt de rijksoverheid.

De uitkeringen gaan omhoog, omdat ook het wettelijk minimumloon op die datum van 1.485,60 euro naar 1.495,20 euro bruto per maand gaat.

Het gaat onder meer om verhogingen van de AOW-, WW-, WAO- en Wajonguitkeringen.

Zo krijgen gehuwde en samenwonende bijstandsgerechtigden vanaf volgende maand 1.359,49 euro. Daar zit 67,97 euro vakantiegeld al in verwerkt. 

Alleenstaande ouders ontvangen inclusief vakantiegeld 951,64 euro en alleenstaanden 679,75 euro.

Deze netto bedragen gelden voor mensen van tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. 

AOW

Gehuwde en samenwonende AOW'ers ontvangen per 1 juli 788,37 euro bruto per maand. Dat bedrag is inclusief 50,61 euro vakantiegeld. 

Alleenstaande ouders ontvangen inclusief vakantiegeld in totaal 1.461,12 euro en alleenstaanden 1.150,70 euro.

Gepensioneerden die samenwonen met iemand van jonger dan 65 jaar, ontvangen andere bedragen. Dat geldt ook voor iedereen die voor 1 februari 1994 met pensioen is gegaan.

WW

De bruto WW-, WIA- of WAO-uitkering gaat met 0,65 procent omhoog. De hoogte van deze uitkeringen hangt deels af van hoeveel iemand op het laatst verdiende en het maximumdagloon. 

Het maximumdagloon gaat van 197 euro naar 198,28 euro bruto.

Spaargeld

Ook hoeven mensen niet al hun spaargeld op te maken om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Ze mogen vanaf 1 juli een hoger bedrag behouden.

Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders in de bijstand mogen voortaan 11.700 euro spaargeld hebben. Voor alleenstaanden ligt dit maximum op 5.850 euro.

Voor uitkeringsgerechtigden met een eigen huis, geldt een extra bedrag van maximaal 49.400 euro. 

Alle bedragen zijn op de site van het Rijk te vinden.

Minimumloon stijgt met half procent