Vanwege de lage inflatie in Europa heeft de Europese Centrale Bank (ECB) maatregelen genomen om deflatie te voorkomen. Wat zijn de gevaren van deflatie?

Deflatie betekent dat de inflatie langere tijd onder nul staat. De prijzen stijgen dan niet, maar dalen.

Dat is gevaarlijk, omdat consumenten hun aankopen gaan uitstellen. Je stelt immers de aankoop van een auto uit, als je verwacht dat de dezelfde auto over een half jaar goedkoper zal zijn.

Als aankopen uitgesteld worden, heeft dat grote gevolgen voor de economie. Er ontstaat namelijk een negatieve spiraal: winkels verkopen minder, waardoor zij minder afnemen bij de fabrikant.

De fabrikant kan minder produceren en heeft minder werknemers nodig. Deze ontslagen werknemers hebben minder te besteden en geven daardoor nog minder uit.

Rente

Deflatie heeft ook tot gevolg dat de reële rente stijgt, waardoor een schuld meer waard wordt. Dat is niet alleen nadelig voor mensen die schulden hebben, maar ook voor de staatsschuld.

Reële rente is de rente na aftrek van inflatie. In het geval van deflatie ligt de reële rente dus hoger dan de nominale rente. Daardoor zullen ook bedrijven minder geld lenen om te investeren, waardoor de economie weer een klap krijgt.

Inflatie

In Nederland daalde de inflatie in mei naar 0,8 procent, maar volgens de Europese index zakte de inflatie naar 0,1 procent. Dat is lager dan het gemiddelde van 0,5 procent in de eurozone.

De ECB streeft naar een inflatie onder, maar dicht bij de 2 procent. Omdat de inflatie al geruime tijd laag is, heeft de ECB begin juni haar rentetarieven verlaagd.

Vrees voor deflatie heeft Job Swank, topman bij De Nederlandsche Bank (DNB), vooralsnog niet omdat de vooruitzichten van de prijsontwikkelingen niet zo'n beeld laten zien. "Dat is overigens geen garantie voor de toekomst", voegt Swank toe.

Vijf vragen over inflatie