Kinderen die na het overlijden van hun ouders een koopwoning erven, moeten een belangrijke keuze maken. Soms is het verstandig om helemaal afstand te doen van de erfenis.

Dat meldt de nieuwssite Wegwijs.nl. Het huis verkopen of zelf bewonen zijn andere opties.

De erfgenamen doen er goed aan eerst na te gaan of de hypotheek al is afgelost. Als dat niet het geval is, moeten ze controleren of er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten.

Met de uitkering van deze verzekering kan de hypotheek geheel of deels worden afgelost.

Verkopen

Als de kinderen ervoor kiezen de woning te verkopen, kunnen ze de opbrengst onderling verdelen. Maar als een van hen in het huis wil gaan wonen, moet die de anderen uitkopen.

Als dat niet met eigen geld lukt, moet de nieuwe eigenaar daarvoor een hypotheek afsluiten. Over het geërfde deel van het huis moet de nieuwe eigenaar erfbelasting betalen. De belastingdienst berekent de erfbelasting op basis van de WOZ-waarde. 

Als alle erfgenamen aan de verkoop meewerken en er een reële prijs voor de woning is betaald, hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Schuld

Erfgenamen zijn aansprakelijk voor de openstaande hypotheekschuld, als de ouders geen overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten.

Als de woning kortgeleden is gekocht, is de kans groter dat er na de verkoop van het huis en de bezittingen een schuld open blijft staan. 

Onder voorbehoud

Erfgenamen kunnen in dat geval de erfenis onder voorbehoud accepteren. Dat betekent dat zij de erfenis alleen accepteren als ze er netto iets aan overhouden. In dat geval wordt een vereffenaar aangesteld die uit de boedel alle lopende schulden betaalt. Dat gebeurt in overleg met de erfgenamen. 

Zij mogen dan niets uit de boedel meenemen of zaken namens de overledene regelen. Formeel accepteren ze de erfenis al als een van de kinderen een lidmaatschap van de ouder opzegt.

Als de kinderen zeker weten dat de erfenis alleen uit schulden bestaat, kunnen ze er afstand van doen. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat ook de kleinkinderen en andere erfgenamen dat doen, omdat zij anders met schuldeisers te maken kunnen krijgen.