Steeds meer Nederlanders maken gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, maar deze is niet altijd volledig.

Bernard Devilee, beleidsmedewerker bij de Belastingdienst, benadrukt tegenover NUgeld.nl dat de gegevens goed gecontroleerd moeten worden op juistheid en volledigheid.

"Als wij twijfelen aan de juistheid van de gegevens, dan plaatsen wij het niet in de vooraf ingevulde aangifte. Mensen moeten de ontbrekende gegevens zelf aanvullen."

Volgens Devilee is de foutmarge bij loongegevens en de WOZ-waarde minder dan 2 procent. "Dus het kan zijn dat een vooraf ingevulde aangifte niet helemaal correct is."

Wijzigen

"Op het moment dat iets niet juist is, kan de belastingplichtige dat zelf wijzigen. Het kan naderhand aanleiding geven tot extra vragen, maar het kan ook zijn dat er inmiddels nieuwe gegevens bij ons binnenkomen en dat het dan klopt."

Een steeds kleinere groep Nederlanders maakt geen gebruik van de vooraf ingevulde aangifte, maar vult de aangifte zelf in.

"Bij de WOZ-waarde leidt dat soms tot verwarring. Iedere woningeigenaar heeft recent de nieuwe WOZ-beschikking gekregen en daar staat als peildatum 2013, maar het is de beschikking van 2014. Dus mensen moeten de beschikking van vorig jaar erbij pakken", geeft Devilee als tip.

Controle

De Belastingdienst besteedt dit jaar extra aandacht aan onder andere specifieke zorgkosten (zoals dieetkosten en medicijnen), persoonsgebonden budget, vermogen in het buitenland en Belgische pensioenen.

Daarnaast let de Belastingdienst op gastouders. "Soms wordt vergeten die inkomsten aan te geven, omdat het regelmatig in de familiesfeer plaatsvindt."

Ook wordt er gekeken naar mensen die hun hypotheek hebben verhoogd. "De rente mag alleen in aftrek worden gebracht als het daadwerkelijk aan de woning wordt besteed. Maar ook nu zie je nog steeds dat mensen er een auto of een bootje van kopen."

Gift

Tevens worden giften aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) extra gecontroleerd. "Omdat die gift een verhoogde aftrek oplevert, kijken we of het wel aan een culturele instelling is geschonken."

Mensen die gescheiden zijn, blijven ook onder de aandacht van de Belastingdienst. "Zowel alimentatie als de aftrekposten met betrekking tot de eigen woning gaan niet altijd goed."

Middelen

Een voordeel waar volgens Devilee meer mensen profijt van kunnen hebben, is het middelen van het inkomen. "Als je een jaar heel weinig of heel veel belasting betaalt, kan je je inkomen over drie jaar middelen. Als de verschillen groot zijn, bijvoorbeeld bij ontslag of jongeren die hun eerste echte baan hebben, kan het zin hebben om een middelingsverzoek te doen."

De Belastingtelefoon wordt in maart versterkt met driehonderd extra medewerkers en is deze maand ook op vrijdagavond en zaterdag bereikbaar. Ook het Twitteraccount van de Belastingdienst (@Belastingdienst) is bereikbaar voor vragen.

Zie ook: 'Nederlander wacht op vooraf ingevulde aangifte'

Lees meer: Aangifte doen over 2013  | Minder belasting betalen door aftrekposten | Belastingtips voor woningeigenaren | Belastingtips voor spaarders en beleggers