Nederlandse huishoudens hebben dit jaar meer te besteden dan in 2013. De koopkracht neemt in 2014 toe met 1,25 procent.

Dit voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag.

Het onderzoeksorgaan is daarmee iets positiever dan bij de vorige raming. In december ging het CPB namelijk nog uit van een koopkrachtstijging van een procent.

Wel daalde de koopkracht vorig jaar iets sterker dan voorzien. Nederlanders gingen er netto 1,1 procent op achteruit, zo stelt het CPB nu. In de decemberraming was dat nog een procent. Volgend jaar neemt de koopkracht toe met een kwart procent.

Consumptie

Hoewel Nederlanders meer te besteden hebben, leidt dat volgens de economen niet meteen tot meer uitgaven. De consumptie van huishoudens daalt in 2014 naar verwachting met een kwart procent, om pas in 2015 weer licht te herstellen. Het CPB verwacht dat de uitgaven van consumenten dan met een half procent toenemen.

Toch lopen de bestedingen dit jaar minder hard terug dan het planbureau in december voorzag. Het onderzoeksorgaan sprak toen nog van een daling van driekwart procent in 2014. De daling in uitgaven ligt ook fors lager dan in 2013, toen de bestedingen van Nederlandse huishoudens met 2,1 procent daalden.

De inflatie komt in zowel 2014 als in 2015 uit op 1,5 procent.

Het CPB berekende ook dat de werkloosheid dit jaar nog oploopt tot 650 duizend werklozen, maar volgend jaar zet de daling met 635 duizend niet-werkenden in.

Zie ook: Nederlands begrotingstekort daalt flink