Het is weer tijd voor de aangifte inkomensbelasting over 2013. Vanaf 1 maart is de vooringevulde aangifte beschikbaar. U dient voor 1 april aangifte te doen.

In de vooringevulde aangifte zijn diverse gegevens al ingevuld, zoals uw persoonsgegevens, inkomen, heffingskortingen, een deel van lijfrentepremies, WOZ-waarde van uw eventuele koopwoning(en) en hypotheekgegevens.

Ook banksaldi- en spaartegoeden, waarde van effectenportefeuilles, leningen en schulden en premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn hierin opgenomen.

Bij buitenlandse (Belgische en Duitse) pensioenen en spaartegoeden evenals het persoonsgebonden budget verwacht de Belastingdienst dat u zelf de bedragen invult.

Gegevens

U dient alle gegevens te controleren, eventueel te verbeteren en aan te vullen. U heeft daarvoor jaaropgaves nodig van uw inkomen, saldi van uw bank-, spaar- en beleggingsrekeningen. Overzichten van ziektekosten, alimentatie, betaalde lijfrentes, niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen, ontvangen toeslagen en/of voorlopige aanslagen.

Woningeigenaren hebben ook de jaaropgave van hun hypotheekverstrekker en de WOZ-beschikking eigen woning nodig. U heeft ook de notarisafrekening nodig, indien er veranderingen in de hypotheek zijn doorgevoerd.

Voor het ondertekenen en het versturen van uw aangifte heeft u DigiD nodig.

Aangifte

De aangiftebrieven worden tot en met eind februari verzonden. Indien u geen brief met het verzoek om aangifte te doen ontvangt, kan het toch verstandig zijn om te kijken of u belasting moet betalen of wellicht terugkrijgt als het bedrag meer dan 14 euro bedraagt.

U heeft tot 1 april de tijd om aangifte te doen. Voor 1 juli krijgt u bericht hoeveel belasting u moet betalen of terugkrijgt.

Vanaf 1 december 2013 kan de Belastingdienst alleen uitbetalen op één rekeningnummer dat op uw eigen naam moet staan.

Mocht u het niet redden om voor 1 april aangifte te doen, dan kunt u uitstel aanvragen. Anders loopt u het risico op een boete.

Zie ook:
Minder belasting betalen door aftrekposten
Belastingtips voor woningeigenaren
Belastingtips voor spaarders en beleggers