De meeste hoger opgeleide Nederlandse vrouwen zien geld als een vorm van zekerheid en veel minder als middel om macht en erkenning te krijgen. Ruim 70 procent ziet geld als middel om de financiële behoeften te dekken, waar dat ruim 40 procent in Europa is.

Dat blijkt uit onderzoek van netwerkorganisatie Professional Women’s Network (PWN). 31 procent van de Nederlandse vrouwen geeft te kennen het salaris ook te beschouwen als een  vorm van status, terwijl dat voor bijna 40 procent van de Europese vrouwen meespeelt.

Het netwerk voor vrouwen die carrière maken zag aanleiding voor het onderzoek, omdat vrouwen in het bedrijfsleven nog altijd 20 procent minder verdienen dan mannen in dezelfde functie. Tegelijkertijd stromen steeds meer vrouwen door naar topfuncties.

Voor Nederlandse vrouwen geldt dat ze relatief weinig fulltime werken, ruim 55 procent versus ruim 85 procent in Europa. Daarentegen hebben Nederlandse vrouwen juist wel veel financiële verantwoordelijkheden in het huishouden.  

Huishouden

Driekwart van de respondenten draagt een gelijkwaardig deel of meer bij aan de huishoudelijke uitgaven. Van deze groep geeft bijna de helft aan kostwinner te zijn.

Daarnaast is een meerderheid van de vrouwen verantwoordelijk voor het beheren van de gezamenlijke bankrekeningen (52,9 procent) en de jaarlijkse belastingaangifte (57,3 procent).

Een ruime meerderheid (70 procent) zal desondanks niet snel vragen om een salarisverhoging, omdat ze liever willen worden erkend voor hun inzet op de werkvloer.

Planning

PWN concludeert ook dat de Nederlandse hoogopgeleide vrouw de financiële toekomst weinig plant. 57,8 procent zegt niet te weten hoe haar inkomen eruit zal zien als ze met pensioen gaat, vergeleken met 65,1 procent in Europa. Maar 35,4 procent van de Nederlandse vrouwen heeft bovendien een persoonlijk pensioenplan, vergeleken met 60,3 procent in Europa.

"Een verklaring voor deze bevindingen kan worden gezocht in de uitkomst dat vrouwen het vooral belangrijk vinden dat hun werk plezierig is. De meesten (90,7 procent) zien hun baan als iets dat plezier en zin aan het leven geeft", aldus de organisatie.