De positieve vooruitzichten voor de loonstrookjes van 2014 schetsen slechts een algemeen beeld van de situatie.

Hoewel het lijkt alsof de lagere inkomens en middengroepen er allemaal een paar tientjes per maand bij krijgen, valt op persoonlijk niveau nauwelijks iets te zeggen over de precieze loonontwikkeling.

De loonstrookjes blijven maatwerk, zegt Dik van Leeuwerden, directeur regelgeving bij salarisverwerker ADP, de grootste verwerker van loonstroken in Nederland met 1,4 miljoen aangesloten werknemers.

''Het maken van een salarisstrook wordt steeds ingewikkelder’’, beaamt Van Leeuwerden. De afdeling personeelszaken heeft er volgens hem dagwerk aan.

De persoonlijke achtergronden van de werknemer en het woud aan regels en heffingen dragen steeds meer bij aan een op maat gesneden loonstrook. Komt iemand bijvoorbeeld terug vanuit een re-integratietraject, dan ziet zijn salarisstrook er heel anders uit dan van zijn collega.

Auto van de zaak

Of neem het gebruik van een auto van de zaak. Er zijn in 2014 zeven bijtellingsschalen, variërend van 0 procent voor een volledig elektrische auto tot 35 procent voor een jonge oldtimer.

Wie in een elektrische auto rijdt die vóór 1 januari 2014 op kenteken is geplaats, hoeft niets bij zijn inkomen op te tellen. Wie sinds de jaarwisseling in een auto rijdt met een kenteken van 2014, moet 4 procent van de aanschafwaarde bij zijn inkomen optellen.

Een leaseauto met geen of weinig CO2-uitstoot kan tussen twee collega’s met hetzelfde salaris en dezelfde gezinsomstandigheden al een behoorlijk verschil maken.

Voor het eerst zijn ook de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Wie 20.000 euro verdient, mag sowieso altijd 2.093 euro aftrekken. Voor inkomens van 40.000 euro ligt de aftrek op  1.693 euro. Wie 60.000 euro verdient, krijgt een aftrek van 1.362 euro.

Werknemers krijgen daarnaast afhankelijk van hun inkomen een arbeidskorting van 2097 euro, die met stapjes van 4 procent in het inkomen afneemt tot 367 euro.

Middeninkomens

Al die maatregelen, waartoe ook de verlaging van de pensioenpremie wordt gerekend en de verlaging van de eerste schijf (-0,75 procent, van 37 naar 36,25 procent) in het belastingtarief, leiden ertoe dat de lage en middeninkomens het meest profiteren.

Werknemers met een inkomen tot 1750 euro per maand gaan er deze maand volgens hun eerste loonstrookje gemiddeld 55 euro op vooruit.

Wie een modaal salaris verdient (2585 euro bruto), krijgt deze maand 33 euromeer op zijn rekening bijgeschreven. Werknemers die twee maal modaal verdienen (5170 euro), leveren gemiddeld 3 euro per maand in.

''Goed nieuws dus voor de economie, maar het zegt nog niet alles over de koopkracht’’, zegt Van Leeuwerden, salarisspecialist bij ADP. Hij verwijst naar ziektekostenverzekeringen, hypotheeklasten, lokale lasten en andere overheidsheffingen. ''De meeste mensen zullen echter aangenaam verrast door het loonstrookje dat deze maand op de mat valt.’’

Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 500 euro gaan er 5 euro op vooruit. Wie een aanvullend pensioen van 1000 euro heeft, houdt een tientje per maand meer over.

Meeste werknemers gaan erop vooruit in 2014
Lasten werkgevers stijgen in 2014