Vanaf 1 oktober is de schenkingsvrijstelling voor een woning tijdelijk verruimd naar 100.000 euro. Slechts 2 procent van de huishoudens zegt zich te laten beïnvloeden door deze regeling.

Door de regeling gaat 1 procent wel schenken, terwijl deze groep dat eerder niet van plan was. De andere 1 procent zegt nu meer geld te geven.

Ruim een op de acht huishoudens schenkt wat ze al van plan waren; 82 procent gaat geen geld schenken. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van ING.

Meer dan zes op de tien Nederlanders die geld schenken, geven een bedrag onder de 20.000 euro. Een op de drie weet het nog niet en 7 procent zegt meer dan 20.000 euro te schenken.

De meeste huishoudens geven geld aan hun kinderen en/of kleinkinderen. Het percentage ouderen boven de 65 jaar dat geld schenkt, ligt twee keer zo hoog als het gemiddelde.