Als een hogeschool of universiteit slecht onderwijs heeft aangeboden, moet een student een schadevergoeding kunnen krijgen.

PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis pleit woensdag voor zo'n 'niet goed, geld terug regeling' in aanloop naar het debat over de onderwijsbegroting.

''Een student moet leveren, maar een school moet dat ook'', vindt Mohandis. Hogescholen en universiteiten moeten daarom vooraf vastleggen aan welke eisen zij zullen voldoen.

Mohandis denkt dan aan het aantal contacturen, de studentbegeleiding en het aantal lesuren. ''Als blijkt dat de instelling in gebreke blijft, zorgt de regeling ervoor dat de student een schadevergoeding kan krijgen.''

Schadevergoeding

Mohandis vindt dat studenten een deel van hun collegegeld terug moeten kunnen vragen als de opleiding de eigen beloftes niet nakomt. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de mate waarin een hogeschool of universiteit in gebreke is gebleven.

De PvdA'er wil ook dat klagen over een opleiding makkelijker wordt. Studenten weten volgens hem nu vaak niet waar ze terecht kunnen met een klacht.

''Ze worden door een veelvoud aan balies en contactpersonen van het kastje naar de muur gestuurd'', zegt hij. Daarom moet er op elke onderwijsinstelling een centraal klachten- en informatiepunt komen dat ook digitaal bereikbaar moet zijn.