Klein deel bevolking goed voor 80 procent zorgkosten

Een vijfde (20 procent) van de Nederlandse bevolking is verantwoordelijk voor 80 procent van de zorgkosten. De verdeling van kosten is onder ouderen meer in evenwicht dan onder jongeren.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ziekenhuiskosten zijn de grootste kostenpost, van 45 procent bij jongeren tot 61 procent bij ouderen. Medicijnen nemen, behalve bij jongeren, qua kosten de tweede positie in beslag.

Voor 25- tot 30-jarigen wordt die positie ingenomen door de geestelijke gezondheidszorg. In deze leeftijdsgroep bedragen de kosten 23 procent van het totaal.

Het aandeel huisartskosten is onder alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk.

Lagere inkomens

De gemiddelde zorgkosten bedragen bij lagere inkomens meer dan bij hogere inkomens. Ook blijken mensen van Surinaamse en Antiliaanse afkomst gemiddeld hogere zorgkosten te hebben dan autochtonen en westerse allochtonen.

De gemiddelde kosten voor zorg uit de basisverzekering bedragen 2.098 euro per verzekerde. In het laatste levensjaar blijken de kosten 13,5 keer zoveel als het gemiddelde.

Op hoge leeftijd is het verschil in kosten tussen mensen die gedurende het jaar overlijden en degene die leven vrij klein. De zorgkosten van overledenen bij 25- tot 50-jarigen liggen 10 keer zo hoog als van mensen die niet zijn overleden. Het grootste kostenverschil tussen deze twee groepen is zichtbaar bij 1- tot 5-jarigen.

Tip de redactie