Nederlanders controleren de hoogte en de juistheid van hun zorgrekening scherper dan voorheen.

Het eigen risico dat de afgelopen jaren is gestegen speelt hier een grote rol in. Ook de berichtgeving over fraude en verspilling in de zorg zou consumenten stimuleren hun rekening beter te controleren. Dat beweert vergelijkingssite Geld.nl.

Zorgverzekeraars Achmea, CZ en Eno merken dat consumenten vaker mailen of bellen met vragen en opmerkingen over een factuur. Ook zijn er vaker meldingen van incorrecte facturen.

VGZ zegt geen verschil te zien met eerdere jaren. Andere verzekeraars kunnen geen cijfers noemen.