De Belastingdienst beantwoordt vragen over belasting en toeslagen voortaan het hele jaar door via Twitter @Belastingdienst.

Het account @BDaangifte komt te vervallen, dit account was alleen actief tijdens de aangifteperiode.

Het twitteraccount is bedoeld voor algemene vragen en niet voor vragen waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn.

Het webcareteam is online van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.