Uitkeringsinstantie UWV denkt dit jaar 1,4 miljard euro meer kwijt te zijn aan WW-uitkeringen dan vorig jaar.

Voor volgend jaar wordt op een verdere stijging van 900 miljoen euro gerekend.

Dit blijkt uit de maandag gepubliceerde juninota van de organisatie. Het aantal WW-uitkeringen gaat naar verwachting van 340.000 begin 2013 naar 440.000 eind 2014.

Door een combinatie van stijgende lasten en werkgeverspremies die niet lastendekkend zijn, loopt het financiële tekort van het UWV dit jaar op tot 5,4 miljard euro. Eind vorig jaar lag het vermogen nog maar 800 miljoen euro in de min.