De kinderbijslag wordt per 1 juli niet geïndexeerd. Normaal groeit het bedrag dat ouders krijgen mee met de inflatie, maar als gevolg van bezuinigingen gebeurt dat nu niet.

Ook volgend jaar vindt er geen indexatie plaats. Het niet verhogen van de kinderbijslag levert de overheid dit jaar 10 miljoen euro op. Vanaf volgend jaar gaat het om 40 miljoen euro op jaarbasis.

De huidige bedragen blijven dus gelijk. Een ouder ontvangt per kwartaal ongeveer 192 euro voor een kind tot 5 jaar, 233 euro voor een kind van 6 tot 11 jaar en 274 euro vanaf 12 jaar. 

Het kindgebonden budget is eerder verhoogd om de maatregel voor gezinnen met een laag inkomen te verzachten.