Een belastingplichtige die een gemachtigde inschakelt om zijn aangifte te doen, moet zelf controleren of deze ook echt op tijd wordt ingediend.

Dat blijkt uit een oordeel van de rechtbank Zeeland-West-Brabant waarover Pleinplus.nl bericht

De belastingplichtige in kwestie stapte naar de rechter nadat hij een boete kreeg opgelegd vanwege het te laat inleveren van de belastingaangifte.

Hij vond echter dat hij erop mocht vertrouwen dat zijn gemachtigde, een belastingadviseur, zorg zou dragen voor het tijdig indienen van de aangifte of het eventueel aanvragen van uitstel.

Volgens de rechtbank is de belastingplichtige echter zelf verantwoordelijk, ook als deze een gemachtigde inschakelt. De boete van 226 euro is dus terecht.