De aanbeveling van de Europese Commissie om het makkelijker voor consumenten makkelijker te maken om schade te verhalen als zij slachtoffer van kartelvorming of prijsafspraken zijn geworden, is teleurstellend.

Dat stelt de Consumentenbond in een reactie. “De Consumentenbond vindt het bijzonder teleurstellend dat de EC na meer dan 10 jaar discussie slechts een aanbeveling doet en geen wettelijke maatregelen neemt”, zo schrijft de belangenorganisatie. 

Volgens Brussel maken burgers en bedrijven niet vaak de gang maken naar een rechter om schade te verhalen. Hooguit in gezamenlijke rechtszaken. Het dagelijks bestuur van de EU wil de obstakels uit de weg nemen.

Dwingen

Nationale rechters moeten de macht krijgen om bedrijven te dwingen bewijzen openbaar te maken als slachtoffers compensatie claimen. Daarnaast moet de vaststelling van een kartel door een bevoegde mededingingsautoriteit automatisch gaan gelden als bewijs voor nationale rechters in alle EU-lidstaten.

“Europese wetgeving was op zijn plaats geweest. Consumenten moeten kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Gelukkig heeft de regering aangekondigd na de zomer wél met een wetsvoorstel te komen voor Nederlandse consumenten. Daar kijken wij reikhalzend naar uit”, aldus directeur Consumentenbond Bart Combée. 

Het scheelt veel tijd en geld als een groep consumenten naar de rechter kan stappen om een schadevergoeding te eisen. Het is voor veel consumenten te duur om dit op eigen houtje te doen. Een collectieve schadevergoeding vormt hiervoor een oplossing, zo vindt de bond.