Door de crisis geven 65-plussers minder geld uit. Bijna de helft geeft aan te bezuinigen.

Bijna tweederde geeft aan minder of helemaal niet aan goede doelen te schenken. Ook heeft een kwart schenkingen aan kinderen verlaagd of afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van Plus Magazine onder 664 lezers.

Twee op de drie ondervraagden hebben dit jaar 50 tot 200 euro per maand minder aan inkomsten. Niet alleen worden pensioenen zwaarder belast, tevens voerden veel pensioenfondsen verlagingen door.

De verhoogde eigen bijdrage voor de AWBZ en aanpassingen in de zorgverzekering (rollator uit basispakket en eigen bijdrage gehoorapparaat) kunnen voor hogere kosten zorgen.

Bijna zeven op de tien ouderen maken zich zorgen over financiën. Interen op spaargeld is een angstbeeld voor bijna de helft van de 65-plussers. Ruim vier op de tien geeft aan minder geld te sparen dan voorheen.