De hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar sneller dan is toegestaan, meldde onderzoeksinstituut COELO dinsdag. Vijf vragen over de vaststelling van deze heffing.

1. Wat is de onroerendezaakbelasting (ozb) precies?

De ozb is een belasting die huiseigenaren aan de gemeente betalen. Ook wanneer een pand niet als woning wordt gebruikt, moet de heffing betaald worden. De hoogte van de ozb wordt bepaald door de gemeente, aan de hand van de woz-waarde van het huis.

Gemeenten zijn in principe vrij in het vaststellen van het tarief, maar zij moeten wel rekening houden met de totale stijging van de lasten voor hun inwoners.

2. Wat is de 'macronorm' van de ozb?

Om er voor te zorgen dat de ozb jaarlijks niet te veel toeneemt heeft de rijksoverheid met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een bovengrens afgesproken voor de stijging van het ozb-tarief. Deze lag voor dit jaar aanvankelijk op 3 procent.

Omdat de macronorm vorig jaar ook al werd overschreden, heeft het Rijk de macronorm echter verlaagd van 3 procent naar 2,76 procent. De norm is niet in de wetgeving vastgelegd, maar het Rijk kan wel besluiten sancties op te leggen als gemeenten zich niet aan de afspraken houden.

3. Hoe bepalen gemeenten de woz-waarde?

Gemeenten bepalen de woz-waarde aan de hand van een taxatie. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs jaarlijks huizen die representatief zijn voor een bepaalde categorie woningen.

Bij de taxatie stellen zij vast wat de vrije verkoopwaarde van het huis is. Door vergelijking bepaalt de gemeente vervolgens de waardering van de overige woningen.

4. Hoe kan iemand controleren of de woz-waarde klopt?

Iedere gemeente stelt de woz vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dat is de waardepeildatum. Om een idee te krijgen of de waarde van een huis juist is ingeschat adviseert de overheid mensen om de woz-waarde van hun woning te vergelijken met verkoopprijzen van soortgelijke woningen die zijn verkocht rond deze datum.

5. Wordt de woz-waarde ook voor andere zaken gebruikt dan de ozb?

Behalve voor de ozb wordt de woz-waarde van een huis ook gebruikt door de waterschappen om de watersysteemheffing vast te stellen. Daarnaast is de woz-waarde van invloed op de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning als een bron van inkomsten. Daarom valt de woning in box 1 van de inkomstenbelasting.