AMSTERDAM - Door de harde wind van de afgelopen week zijn op Texel veel vogels in de problemen gekomen. Op sommige plekken kwam het water hoger dan normaal. Daardoor hebben vogels met een nest in lager gelegen delen eieren en kroost verloren. Dat meldt waddencentrum Ecomare.

Volgens Ecomare zijn vooral van zilvermeeuwen, scholeksters, graspiepers en dwergsterns nesten weggespoeld en kuikens verdronken.

Op De Schorren, het kweldergebied in het noordoosten van het eiland, is zelfs negentig procent van alle nesten weggevaagd door de hoge waterstand.

Op zandplaat De Hors in het zuiden van het eiland werden veel nesten van dwergsterns bedolven onder een dikke deken van schuimalgen. Door de harde wind kwam daar de vloed hoger dan anders en werd schuim het strand op geblazen.

Nieuwe poging

Ecomare denkt dat de vogels dit seizoen toch nog een goede kans hebben om jongen groot te brengen. "Het seizoen is nog maar net begonnen, dus misschien kunnen sommige vogels een nieuwe poging wagen om een nest te bouwen en eieren te leggen."