DEN HAAG - Steeds minder mensen maken gebruik van de levensloopregeling. De inleg op de levenslooprekeningen is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de regeling in 2006.

Werknemers hebben voor 786 miljoen euro ingelegd, 13 procent minder dan in 2010. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendgemaakt.

Via de levensloopregeling kunnen werknemers salaris opzijzetten voor verlof. Dat geld mogen ze ook opnemen aan het einde van hun loopbaan als vroegpensioen.

De verminderde inleg is voor een deel te verklaren door de economische crisis: werknemers willen het geld niet vastzetten. Ook de aangekondigdevitaliteitsregeling, die per 1 januari volgend jaar moet ingaan, zorgde voor een daling.

''Bovendien konden vanaf 1 januari 2012 geen nieuwe levensloopregelingen meer worden afgesloten, waardoor ook in 2011 al minder nieuwe rekeningen geopend zullen zijn'', concludeert het CBS.

De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het gemiddelde tegoed per rekening is vorig jaar wel verder toegenomen, van 13.100 euro in 2010 tot 15.400 euro. Een van de redenen is volgens het CBS dat vooral kleine tegoeden zijn opgenomen. Een andere reden is dat veel deelnemers verder zijn gegaan met het opbouwen van hun tegoed.

Het kabinet wil volgend jaar de oude levensloopregeling en het spaarloon vervangen door de vitaliteitsregeling, die is bedoeld om mensen langer gezond aan het werk te houden en niet om eerder te stoppen met werken.

Met de vitaliteitsregeling kunnen mensen straks belastingvriendelijk sparen voor bijvoorbeeld verlof, scholing, een periode tussen twee banen in of deeltijdpensioen.

De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen